Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetslag, Bodals skola

Bodals skola leds av rektor Cim Sabel och biträdande rektor Catherine de Boer. I skolan finns det fyra arbetslag och i varje arbetslag finns en arbetslagsledare som ingår i skolans ledningsgrupp.

Skolledning

I rektors ansvar ingår att följa upp, planera och organisera den dagliga verksamheten i skolan. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet tillsammans med elevhälsoteamet och skolans pedagoger. Rektor och biträdande rektor leder även skolans olika råd för inflytande och delaktighet där representanter för elever, vårdnadshavare och medarbetare ingår.

Arbetslag

Bodals skola är organiserade i fyra arbetslag; Fritidshem, F–3, 4–6 och 7-9.

Arbetslagen består av grundskollärare, lärare i praktiskt estetiska ämnen, förskollärare, fritidspedagoger/lärare mot fritidshem, fritidsledare samt elevassistenter.

Arbetslag Elevhälsa arbetar med elever i behov av särskilt stöd från alla arbetslag.

Fritids

I fritids arbetslag ingår alla fritidspedagoger, fritidsledare och elevassistenter. Fritids har aktiviteter för barnen dagligen, hjälper till i klassrummet under skoltiden, är rastvakter och har även hand om rastverksamheten.

Förskoleklass–3

Förskoleklassen till årskurs 3 bildar ett arbetslag och har gemensamma lokaler med egna ingångar och egna toaletter. Vi satsar mycket på utomhuspedagogik.

4–6

Mellanstadiet befinner sig i en egen korridor. Årskurs 4 och 5 har skolbänkar och alla elever har egna hemklassrum. Arbetslagsrummet ligger mitt i korridoren där lärarna har nära till sina elever.

7–9

I arbetslag 7–9 samarbetar lärare och elever för att tillsammans skapa en god arbetsmiljö för utveckling och lärande. Lärarnas arbetsrum ligger i korridoren där eleverna har sina skåp, och det finns alltid någon i närheten som kan hjälpa eleverna eller svara på frågor. Vi tar stor hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov när vi planerar våra arbetsområden och lektioner.

Till toppen av sidan