Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetssätt, Ljungbackens skola

Ljungbackens skola leds av rektor och fritidshemmet av en bitrände rektor. Vi arbetar i arbetslag som består av grundskollärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt fritidsledare.

Arbetslag

Ljunggården är en tvåparallellig skola med förskoleklass till och med årskurs 4 och det gemensamma fritidshemmet är uppdelat i tre stora lokaler.

Förskollärare, grundskollärare och fritidshemspersonal arbetar tillsammans i arbetslag under skoldagen.

Samarbete och samplanering av undervisningen

Det kollegiala samarbetet är välfungerande på skolan och lärarna i varje årskurs samplanerar undervisningens innehåll och utformning. Det innebär en likvärdighet mellan klasserna och ger pedagogerna en möjlighet att lära av varandra.

Specialundervisning

I det specialpedagogiska arbetet ingår undervisning, kartläggning och samordning av insatser kring elever. Samt handledning och rådgivning till enskilda lärare och arbetslag. På skolan arbetar både speciallärare och specialpedagog.

Till toppen av sidan