Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skolledning och arbetssätt, Ljungbackens skola

Ljungbackens skola leds av rektor och fritidshemmet av en bitrände rektor. Vi arbetar i arbetslag som består av grundskollärare, förskolelärare, fritidspedagoger samt fritidsledare.

Samverka skola och fritids

Ljungbacken är en skola med klasser från förskoleklass till och med årskurs 3. varje årskurs undervisas av utbildade lärare i samverkan med personal från fritidshemmet. Arbetslaget runt varje årskurs kompletterar varandra och ger därmed eleverna möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt, praktiskt, estetiskt men även socialt under hela sin dag hos oss.

Samarbete och samplanering av undervisningen

Varje vecka diskuterar lärare och fritidspersonal framgångsrika undervisningsmetoder och förhållningssätt i olika mötesforum.

Specialundervisning

I det specialpedagogiska arbetet ingår undervisning, kartläggning och samordning av insatser kring elever. Samt handledning och rådgivning till enskilda lärare och arbetslag. På skolan finns lärare med specialpedagogisk erfarenhet och kompetens.

Till toppen av sidan