Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

118 nya bostadsrätter kan byggas i Lojo

Kommunstyrelsen har gett klartecken att anta en ny detaljplan för fastigheterna Lojo 1 och del av Lidingö 5:136 i Rudboda.

Skiss över byggnadernas placering

Rudboda bostadsrättsförening, som äger marken Lojo 1, har ingått avtal med Peab Bostad AB om exploatering av marken. Marken ligger söder om Lojovägen, mellan Lojovägen och den befintliga bebyggelsen.

Fem nya huskroppar, 4-5 våningar höga, kan byggas. Bostadsrätterna kommer att variera i storlek, mellan ett rum och kök och fyra rum och kök. Ett parkeringsgarage kommer uppföras under huskropparna.

Den nya detaljplanen möjliggör även att nya gruppbostäder byggs i ett av husen.

Byggstart beräknas preliminärt till år 2022.

Om du vill göra en intresseanmälan vänder du dig till Peab.

Kommunstyrelsen beslutade den 9 november att föreslå för kommunfullmäktige att anta planen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 23 november.

Till toppen av sidan