Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Anbudstävlingen för Rudboda centrum avbryts

Den anbudstävling som pågått för att hitta en byggaktör för utvecklingen av Rudboda centrum avbryts. Projektet gör nu en omstart och tar fram ett förslag till detaljplan som allmänheten får tycka till om.

Drönarbild över torg med hus, parkeringsplatser och träd.

Som en del av stadsbyggnadsprojektet för Rudboda centrum inleddes en anbudstävling under våren 2022. Syftet var att hitta en lämplig byggaktör som ville köpa marken för att bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Totalt nio anbud kom in. De innehöll kreativa och intressanta lösningar men förslagen nådde inte upp till stadens kvalitetskrav.

—Det är viktigt att vi bibehåller småskaligheten och säkerställer ett trivsamt och välkomnande Rudboda centrum. Vi kommer därför att göra en mer detaljerad plan i samråd med boende innan vi fortsätter med en förnyad anbudstävling, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet att avbryta anbudstävlingen fattas formellt på kommunstyrelsens sammanträde den 14 november.

Bakgrund

Rudboda stadsdelscentrum byggdes under 1960-talet och ska rustas upp. Syftet är att göra torget till en mer attraktiv och tryggare plats genom att utveckla utomhusmiljön, bygga fler bostäder och skapa bättre möjligheter för den befintliga livsmedelsbutiken. Projekt-PM godkändes 2019 och arbetet med detaljplanen för att utveckla området vid Rudboda torg pågår. I samband med att projektet gör ett omtag skjuts tidplanen för genomförandet fram cirka ett år och byggstart beräknas ske under 2026.

Till toppen av sidan