Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bättre bad för alla

Vattenmiljön är viktig på Lidingö och friluftsbad är något alla bör ha tillgång till. Därför satsar staden på att tillgänglighetsanpassa badplatser vid Kottlasjön, utreda möjligheten att göra en kommunal badplats i Hustegaholm och hitta en plats för ett hundbad.

Badberget vid Kottlasjön. Två kvinnor solbadar.

Vid Kottlasjön ska badtrappan vid badberget förlängas eller ersättas med en ny och en stege ska placeras i anslutning till badklippan nära Vattenverket. Det gör att personer med funktionsvariationer får lättare att bada och kan ta sig i och ur vattnet på ett enklare och säkrare sätt.

Lekplatsen vid barnbadet får en så kallad kompisgunga som många barn med funktionsvariationer kan använda och i anslutning till badplatsen iordningsställer vi en handikapparkering.

- Det här är viktiga insatser som vi gör för att fler ska kunna ta del av Lidingös fina bad. Så det var verkligen roligt att vi kunde ta ett enhälligt beslut om dessa åtgärder i teknik- och fastighetsnämnden, säger Carl-Johan Schiller, kd, ordförande.

Ny kommunal badplats?

Hustegaholm är en populär plats som lockar många besökare. Redan nu finns det en badvänlig brygga och en grillplats vid stranden. Bryggan är dock främst avsedd för att ta sig i och ur kanoter och för att omvandla området till en kommunal badplats behöver vissa undersökningar göras, bland annat av dykare.

Hundbad

Staden ska också hitta en lämplig plats för ett hundbad, något många hundägare på Lidingö har efterfrågat. Ett första steg blir att utreda vilken plats som är mest lämpad. Vi tittar i första hand på en hundbadplats på östra sidan av Fågelöudde och/eller i Breviksområdet.

Samtliga insatser är åtgärder i den så kallade Blåplanen för Lidingö, den har tre övergripande mål:

1. Lidingö har rika och långsiktiga livskraftiga vattenmiljöer.

2. Lidingö har vatten av god kvalitet.

3. Lidingö erbjuder en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.


- Det är tredje året vi jobbar med att genomföra Blåplanens åtgärder för att bland annat erbjuda fler lättare tillgång till vatten. Parallellt arbetar vi med att Lidingös vatten ska ha god kvalitet, till exempel genom att förbättra reningen av dagvattnet innan det nått sitt slutliga mål, bland annat Lilla Värtan, säger Eva Robins, landskapsarkitekt på teknik- och fastighetsförvaltningen.

De flesta av de planerade jobben kommer att utföras av stadens egen idrottsdriftspersonal.

Till toppen av sidan