Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Grönt ljus för att börja planera Lidingö brostrand

Nu kan staden börja utreda och planera hur området norr om Lilla Lidingöbrons landfäste kan utvecklas. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 december antogs start-pm för Lidingö brostrand, vilket blir startskottet för projektet.

Lidingö brostrand, flygvy över området

Vid Lidingö brostrand planeras ett attraktivt rekreationsområde med kopplingen till havet som utgångsläge. Området är en del av brostranden vid Islinge hamnväg, som löper parallellt med Norra Kungsvägen, och det kommer att hänga ihop med nya Lilla Lidingöbrons landfäste som nu håller på att uppföras. Detta har länge varit outnyttjad mark som använts för bland annat snötippning och som grusupplag, och här ligger i dagsläget ett arbetsområde med byggmaterial och byggbodar som används under arbetet med att uppföra den nya bron.

I och med kommunstyrelsens beslut att starta projektet kan staden börja arbeta med en ny detaljplan för hur området kan komma att utvecklas efter att brobygget är färdigt. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva någon form av vattennära eller vattenanknuten verksamhet och utreda vilket innehåll som kan vara bäst lämpat för platsen. Det är viktigt att allmänheten ska kunna ha tillträde till området och det ska vara väl tillgängligt.

Projektet kommer att utformas i dialog med det lokala närings- och föreningslivet och kommersiella aktörer. Det finns ännu inget beslut om hur innehållet för platsen är tänkt mer i detalj. Några tidiga förslag för vad området kan tänkas innehålla är restaurang eller kafé, vattensport, småbåtshamn, kallbadhus eller park med rekreationsmöjligheter. Förslaget är tänkt att presenteras i början av 2023 i samband med att staden håller samråd om den nya detaljplanen för Lidingö brostrand. Då finns även möjlighet för Lidingöborna att tycka till.

Till toppen av sidan