Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Höjda avgifter från årsskiftet

Vid årsskiftet genomfördes höjningar av ett antal taxor eller avgifter. I de flesta fall rör det sig om mindre höjningar för att kompensera för inflation och ökade omkostnader.

Vattenkran med rinnande vatten

Det är taxor för exempelvis bygglov, äldreomsorg, sotning och avfall som höjdes vid årsskiftet. I de flesta fall rör det sig om indexhöjningar med några få procent, i andra fall är höjningarna mer omfattande, som avfallstaxan som höjs med 20 procent och taxan för vatten- och avloppsanläggningen med tolv procent.

Ökade kostnader

Avfallsverksamheten i staden finansieras genom avgifter och ska inte generera ett ekonomisk över- eller underskott. Kostnaderna för avfallshanteringen har ökat och förväntas öka ytterligare med kommande förändringar inom avfallsområdet. Detta tillsammans med det allmänna ekonomiska läget med inflation och ökade kostnader gör att taxan behöver höjas med 20 procent.

Ska komma i balans

Då det gäller vatten och avlopp finns ett stadigt behov av underhåll och investeringar i VA-nätet och dess anläggningar. Kombinationen ökande kostnader på grund av indexökningar och stigande avgifter gör att verksamheten i dag är underfinansierad. För att komma i balans krävs en höjning med tolv procent.

Till toppen av sidan