Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kostnaderna för nya simhallen granskas

Simhallsprojektet har presenterat flera förslag och ekonomiska kalkyler för en ny simhall i Dalénum. Nu har den politiska majoriteten beslutat att låta extern expertis granska kostnadskalkylerna.

Pojke simmar under vattnet i simbassäng

Den 27 november 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om inriktning och utformning av en ny simhall med placering i Dalénum. I planerna för anläggningen ingår en 25 x 25 meters bassäng, en multibassäng/undervisningsbassäng och ett familjebad.

Under våren 2019 startade processen med att ta fram ett byggnadsprogram för att konkretisera mer i detalj vad den nya simhallen ska innehålla. Under hösten 2019 reviderades tidplanen för öppnandet av simhallen.

Genomlysning

—Vi vill nu att extern expertis granskar de förslag och kalkyler som projektet tagit fram eftersom kostnadsramen som är satt av kommunstyrelsen riskerar att överskridas. Att bygga och driva en simhall är kostsamt och vi vill fatta ett ansvarfullt beslut, som värnar skattebetalarnas pengar. Planen är fortfarande att en ny simhall kan stå klar under 2024, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Klart är att badet ska byggas med höga mål för tillgänglighet och drivas av en privat aktör.
Moderna, miljövänliga tekniska lösningar ska ge låga drifts- och förbrukningskostnader samtidigt som miljöpåverkan blir mindre.

—Det är bra att vi genomlyser de förslag som tagits fram. Frågan är komplex, där storleken på investeringen samspelar med intäkterna. Målet är en bra simhall för Lidingöborna, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Simhallen ska byggas i Dalénum på den plats där det idag finns en stor företagsparkering. Platsen är central med goda kommunikationer och anläggningen ryms inom befintlig detaljplan. Det första spadtaget beräknas till 2022 och simhallen planeras vara klar 2024.

Mer information
Till toppen av sidan