Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lämna synpunkter om ny vattentjänstplan

För att Lidingöborna ska få bättre insyn i VA-planeringsfrågor och samhällsplaneringen har staden tagit fram en vattentjänstplan. Fram till den 31 januari är planen på samråd och du som fastighetsägare har möjlighet att tycka till om den.

Vy över vatten med natur omkring

Vid årsskiftet 2022/2023 infördes ett krav på att alla kommuner ska ta fram en vattentjänstplan för att förbättra medborgarnas insyn i VA-planeringsfrågor och samhällsplaneringen. Kravet kommer från ändringar i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Planen redovisar kommunens långsiktiga planering för hur den allmänna VA-anläggningen ska utvecklas för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster.

Planen innehåller också stadens bedömning av vilka åtgärder som krävs för att säkerställa de allmänna VA-anläggningarnas funktion vid skyfall och översvämningar och den är förenlig med stadens översiktsplan. Planen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken.

Innan vattentjänstplanen beslutas av kommunfullmäktige går den först ut på samråd och granskning. Samrådet vänder sig i första hand till de fastighetsägare och myndigheter som kan ha stort intresse av planen. Planen är inte bindande, vilket innebär att åtgärder och prioriteringar kan ändras om förutsättningarna för genomförande förändras.

Lämna synpunkter

Samtliga handlingar och utredningar finns digitalt nedan och fysiskt i entréhallen, Lidingö stadshus.
Synpunkter på samrådsförslaget ska framföras skriftligen till:

Lidingö stad
Tekniska förvaltningen
181 82 Lidingö

Eller skicka e-post till teknik.fastighet@lidingo.se

Det ska tydligt framgå vem avsändaren är, uppge namn, adress och fastighetsbeteckning eller myndighet.
Skriv ”Vattentjänstplan, TFN/2023:397” i mailets ämnesrad eller på kuvertet.

Preliminär tidplan

  • Samråd : 15 december 2023 - 31 januari 2024
  • Granskning: Kvartal 2, 2024
  • Antagande: Kvartal 4, 2024
Till toppen av sidan