Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nästa steg för Brädgården och Båtbyggaren

På kommunstyrelsens möte den 3 februari 2020 antogs ett projekt-pm för Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken.

Brädgården och Båtbyggaren, översiktsbild

Kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken, översiktsbild

Syftet med projekt-pm är att starta stadsbyggnadsprojektet Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken. Det ska ge en övergripande bild av vad projektet kommer att innebära och i och med att projekt-pm antas av kommunstyrelsen ges uppdrag till miljö- och stadsbyggnadskontoret för detaljplanering inom området.

— Nu har planprocessen för Brädgården och Båtbyggaren dragits igång. Vi vill möjliggöra för familjer att köpa sina egna tomter på platsen då det finns en stor efterfrågan på markbostäder i form av villor och radhus på Lidingö. Givetvis ska hänsyn tas till befintlig näringsverksamhet på platsen och förhoppningen är att strandremsan ska tillgängliggöras för Lidingöborna, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Vad ska byggas?

Syftet med projektet är att utveckla kvarteren Brädgården och Båtbyggaren till ett attraktivt bostadsområde som på ett bra sätt samverkar med befintligt verksamhetsområde.

Kvarteret Brädgården består i dagsläget av ett inhägnat grusat område och är obebyggt, med undantag av en tegelbyggnad. Området har ett attraktivt läge för bostäder och ska planläggas för markbostäder i form av villor.

Inom kvarteret Båtbyggaren finns idag verksamheter inom båtbyggeri, båtvarv och snickeri. Möjligheterna till att utveckla verksamheterna inom detta område ska utredas samt möjligheten att planlägga en del av området för bostäder i form av radhus eller villor.

Projektet ska uppfylla följande mål

  • Kvarteret Brädgården ska planläggas med markbostäder med högkvalitativ arkitektur. Detta ska säkerställas genom att ett gestaltningsprogram tas fram.
  • Kvarteret Brädgården ska styckas till fastigheter som ska säljas styckvis till enskilda personer eller bolag som kommer att uppföra bebyggelsen.
  • Verksamhetsområdet i kvarteret Båtbyggaren ska utredas och utvecklas. Möjligheten att planlägga en mindre del av kvarteret för markbostäder ska utredas.
  • Tegelhuset inom kvarteret Brädgården ska i bästa möjliga mån bevaras.
  • Tillgången till passagen längs med Kyrkviken ska säkerställas genom att den planläggs som allmän platsmark.

Tidsplan

Under slutet av 2021 väntas detaljplanen vinna laga kraft. Fram till dess kommer miljö- och stadsbyggnadskontoret att utarbeta detaljplanen. Samråd kring detaljplanen kommer enligt tidsplanen att ske under första halvan av 2021. Med start 2022 kan tomter börja säljas.

Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken

Kvarteren Båtbyggaren och Brädgården vid Kyrkviken, detaljbild

Till toppen av sidan