Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Plan att bygga nytt vid Rudboda torg

Nu tas nästa steg i arbetet med att utveckla Rudboda centrum. Den 14 mars startar en anbudstävling för att hitta byggaktörer som vill bygga radhus, flerbostadshus, lokal för mataffär och ett torg. Visionen är att torget i Rudboda centrum ska vara en naturlig mötesplats med inbjudande känsla.

Rudboda stadsdelscentrum byggdes under 1960-talet och behöver nu en upprustning. Byggnaderna, bland annat ett flerbostadshus, är i dåligt skick och livsmedelsaffären är omodern och för liten. Stadens ambition är att göra Rudboda torg till en mer attraktiv och trygg plats och vill därför satsa på nya bostäder, bättre butikslokal och en trevligare utomhusmiljö.

Nu ska Lidingö stad hitta byggaktörer som vill göra jobbet. Därför går vi ut med en anbudstävling mellan den 14 mars och den 13 maj, där intresserade byggföretag kan lämna in tävlingsbidrag som beskriver hur man vill bygga bostäder, cirka 14 radhus och 64 lägenheter i flerfamiljshus, en större butikslokal och ett torg.

Hög kvalitet

– Fokus kommer vara att det ska byggas med hög kvalitet och att de nya husen ska bidra till en trivsam omgivning. Hög kvalitet innefattar även fin arkitektur, god miljöklassning och att det ska vara handel och mötesplatser. Vi hoppas att många anbudsgivare vill vara med och utveckla Rudboda stadsdelscentrum, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bebyggelsen ska vara småskalig och präglas av grönska. Anbudsgivarna har stor möjlighet att skapa olika lösningar så att Rudboda blir ett fint centrum.

Rudboda stadsdelscentrum. Planen är ett trivsamt torg, en större och modernare livsmedelsbutik, och cirka 14 radhus och 64 lägenheter. Exakt antal bostäder kan komma att justeras när de inkomna förslagen till ny bebyggelse utvärderas.

Hur går en anbudstävling till

En anbudstävling liknar till stor del en så kallad markanvisningstävling där staden säljer mark genom tävlingsförfarande, med skillnaden att det är ett kommunalt bolag som säljer marken i bolagsform. Staden definierar ett markområde, vilken typ av bebyggelse som ska uppföras, omfattningen på byggnationen samt eventuella krav på upplåtelseform. Gestaltnings- och miljökrav kan också ställas. Intresserade byggaktörer lämnar in förslag där det framgår hur kriterierna uppfylls.

Samråd 2023, planerad byggstart 2025

I mitten av juni ska en jury ha utsett finalisterna av de inkomna tävlingsbidragen. Processen fortsätter under hösten innan slutgiltiga förslag lämnas in och vinnare utses. Då sluts ett markansvisningsavtal mellan staden och vinnarna och sedan fortsätter arbetet med detaljplanen.

I planarbetet blir det sedan ett samråd där Lidingöbor och andra intressenter får möjlighet att tycka till. Det planeras till slutet av 2023 och ambitionen är att det nya Rudboda centrum kan börja byggas under 2025.

– Detta är ett projekt med många ingredienser, där intressenterna behöver vara skickliga på såväl gestaltning och formgivning som mer praktiska och tekniska saker som logistik, trafik och klimatsäkring. Det är ett relativt fritt projekt på så vis att de tävlande får ta fram den strukturplan som de tror blir bäst, utifrån stadens uppsatta krav, säger Maria Nästesjö, projektledare för stadsbyggnadsprojekt Rudboda centrum.

Till toppen av sidan