Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Rördetektiven jagar läckor

Du kanske har stött på den, Lidingö stads VA-bil. Med hjälp av avancerad övervakningsutrustning åker Lidingös egen rördetektiv Mikael Wennberg runt med bilen och letar vattenläckor.

Mikael Wennberg letar vattenläckor med avancerad teknik.

Det var efter den stora vattenläckan 2018 som staden kände att man ville ha lite bättre kontroll över sina vatten- och avloppsledningar. I augusti 2019 var VA-bilen på plats och sedan dess har VA-utredare Mikael Wennberg ägnat många timmar åt att undersöka Lidingös vatten- och avloppsledningar och ventiler.

- Framför allt filmar jag ledningarna inifrån, berättar Mikael, samtidigt som han försiktigt hissar ner den fjärrstyrda kameran i en ledning vid Kottla. Kameran har stark belysning och en 300 meter lång kabel och kommer åt att filma i stort sett över allt.

Gamla rör

Lidingös vatten- och avloppsnät är som de flesta andra i Sverige ganska gammalt. Majoriteten av ledningarna är från 1960- och -70-talen och många behöver ses över.

- Det jag i första hand gör är att leda efter sprickor, ras eller otäta ledningar och om det finns svackor eller är dåligt fall.

Förutom kameran är bilen också utrustad med läcksökningsutrustning för dricksvattennätet och ett rökaggregat för att kontrollera anslutningar till huvudledningarna och läckage mellan dag- och spillvatten.

Ta kontrollen

Metodiskt betas område efter område på Lidingö av. Cirka 75 procent av sin tid lägger Mikael på att vara ute med bilen. Alla undersökningar läggs sedan in i en databank och på så sätt ska Lidingö stad ta kontroll över sitt VA-nät. Det är dock inget jobb som Mikael Wennberg utför själv, allt sker i nära samarbete med andra inom staden som jobbar med vatten- och avlopp, bland annat ingenjörer, planerare, strateger, systemförvaltare och inte minst stadens Kundcenter.

Mikael som bott på Lidingö hela sitt liv trivs bra med sitt jobb som läcksökare.

- Det är intressant, omväxlande och fritt. När jag är ute med bilen är det många som undrar vad jag håller på med och stannar och pratar, det är alltid trevligt.

Stora delar av Lidingös VA-nät är renoverat genom så kallad relining, där nya rör läggs i befintliga ledningar. Men Mikael har hittat en del läckor, något som inledningsvis blir en kostnad för staden. Men långsiktigt ska det spara pengar att slippa ta in entreprenörer.

Till toppen av sidan