Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så kan den nya simhallen se ut

Nu finns visionsbilder som visar hur Lidingö simhall kan komma att se ut. Upphandlingen av simhallen har annonserats och anbudstiden löper ut i januari 2022. Simhallen ska börja byggas hösten 2022 och vara klar hösten 2025.

Hus och entré, människor och träd.

Idéskiss över entrén till den nya simhallen. Detaljer och kulörer kan komma att ändras. Illustration: Norconsult, Malin Ahlstedt.

I förra veckan klubbade kommunstyrelsen igenom att handla upp arbetet med att bygga den nya simhallen på Lidingö. Nu har upphandlingen även annonserats och alla konkurrenskraftiga intressenter är välkomna med anbud senast i januari 2022.

Underlaget till upphandlingen har utformats bland annat i samråd med olika intressenter och beskriver lite mer i detalj hur simhallen ska se ut och vad den ska innehålla. Ett antal bilder visar exempel på hur simhallen skulle kunna se ut, in- och utvändigt. Men det är den entreprenör som sedan tilldelas uppdraget att bygga simhallen som kommer att presentera hur den slutgiltigt ska se ut.

—Simhallen är nu äntligen på gång att bli verklighet för Lidingöborna och jag hoppas att många barn och vuxna kommer få fina upplevelser i simhallen. Utvecklingen av Lidingö ska ske varsamt och tillföra kvaliteter som estetik, småskalighet och grönska. Gestaltningen av den nya simhallen smälter väl in med Lidingös miljöer och historia, säger Daniel Källenfors, (M), kommunstyrelsens ordförande.

Funktioner

Själva byggnaden ska anpassas till omgivningen och vara av klassisk stil. Invändigt kommer det finnas:

  • 25x25 metersbassäng med 10 banor, svikt och trampolin
  • Multibassäng/undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
  • Familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta
  • Friskvårdslokal
  • Omklädningsrum för badgäster, friskvårdsbesökare och fotboll
  • Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu
  • Servering/café
  • Föreningslokal, kansli
  • Personalutrymmen och teknikutrymmen

Processen framåt

När anbudstiden löpt ut sker en utvärdering av de anbud och förslag som kommit in. Beslut om vilken entreprenör som tilldelas uppdraget fattas i februari 2022. Förutsatt att inga överklaganden sker kan entreprenören börja projektera och söka bygglov. Första spadtaget beräknas tas i augusti 2022 och tre år senare ska simhallen vara klar.

—Nu när vi vet vad som kommer att ingå i entreprenaden för simhallen har vi kunnat göra en mer exakt tidplan. Vi tar även in stadens övriga entreprenader, som har med infrastrukturen i området att göra, i simhallsentreprenaden. Det blir mest fördelaktigt på alla sätt. När upphandlingen är klar räknar vi med att det tar cirka tre år att bygga en simhall av den här storleken, inklusive tillkommande kringarbeten, säger Adriana Buzea, chef för teknik- och fastighetsförvaltningen.

Bra placering i Dalénum

Lidingös nyaste stadsdel Dalénum är under full utveckling. Trafikförbindelserna hit är goda och både Lidingöbanan och SL:s pendelbåt trafikerar området. Simhallen ska byggas väster om Brostugevägen, på den tomt där det tidigare fanns en stor företagsparkering. Den nya fotbollsplanen, som inom kort står klar, blir närmaste granne och kommer ha omklädningsutrymmen i simhallsbyggnaden. Staden har också tecknat ett markanvisningsavtal med Hallskär AB om att bygga en förskola i området.

Hösten 2022 får Brostugevägen en ny sträckning öster om bostadsprojektet Uppfinnaren, där JM uppför flerfamiljshus med inflyttning hösten 2022.


Byggnad, lövträd och mark.

Idéskiss över den nya simhallen, sedd från Brostugevägen. Detaljer och kulörer kan komma att ändras. Illustration: Norconsult AB, Malin Ahlstedt.

Fotbollsplan med byggnad i bakgrunden.

Idéskiss över den nya simhallen och fotbollsplanen, sedd från väster. Detaljer och kulörer kan komma att ändras. Illustration: Norconsult AB, Malin Ahlstedt.

Simbassäng med vatten, linor startpallar och människor.

Idéskiss över 25-metersbassängen. Detaljer och kulörer kan komma att ändras. Illustration: Norconsult AB, Malin Ahlstedt.

Karbild med inringad tomt.

Tomten Uppfinnaren 3, där den nya simhallen ska byggas.

Till toppen av sidan