Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Status för Lidingö centrum

Marknaden för kommersiella lokaler befinner sig i ett starkt omvandlingstryck vilket har påverkat processen kring Lidingö centrum. Arbetet med planeringen för Lidingö centrum fortsätter därför under 2020 utifrån nya förutsättningar.

Flygvy över Lidingö centrum

Flygvy över Lidingö centrum

Kommunstyrelsen antog ett projekt-pm för Lidingö centrum den 3 juni 2019 som sätter ramarna för projektet. Det är ett första steg och stadens mål är att skapa ett levande centrum, där bostäder, handel och service samsas med småstadskvalitéer och god tillgång till parkering.

Då marknadsförutsättningarna för Lidingö centrum förändras har Lidingö stads representanter under hela hösten 2019 och vintern 2020 fört dialog med centrumägaren Grosvenor såväl som med handlarna i Lidingö centrum. Detta för att säkerställa ett så bra förslag som möjligt utifrån de nya förutsättningarna. Centrumägaren har nu begärt att få återkomma med ett förslag på utveckling av Lidingö centrum.

— Vi har god dialog med centrumägaren och vi tittar nu på olika scenarier och hoppas kunna återkomma i frågan i närtid. För oss är det viktigaste att säkerställa ett trevligt och småskaligt centrum med goda parkeringsmöjligheter samt att vi får marknadsmässigt betalt för mark- och byggrätter, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Så får Lidingöborna tycka till

När det finns en vision från centrumägaren om hur Lidingö centrum ska se ut som är kommersiellt gångbart och genomförbart samt motsvarar de förväntningar Lidingöborna har på ett småskaligt centrum, kommer den att presenteras för Lidingöborna och näringslivet. Därefter kommer det att följa dialog i enlighet med planprocessen och mer konkreta förslag kommer att presenteras vid samråd.

Tidplan

Att ta fram en detaljplan beräknas ta två till tre år, vilket startar när det finns ett mer konkret förslag.

Till toppen av sidan