Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ta del av grannens bygglov i din digitala brevlåda

Under våren kommer du som har en digital brevlåda att få meddelanden om beviljade bygglov och förfrågningar om att yttra dig i digital form. Därmed kommer du inte längre att få papperspost från bygglovsenheten.

Händer skriver på en laptop.

Lidingö stad strävar efter att arbeta effektivt, rättssäkert och serviceinriktat. Som ett led i detta är bygglovshandläggningen sedan ett par år tillbaka digital. Med hjälp av e-tjänster och automatiserade utskick kan vi på ett säkert sätt minska administrationen och kommunicera med medborgarna snabbare.

Tillfälle att yttra sig

När någon har fått ett bygglov ska grannar och andra sakägare få ta del av detta, bland annat för att kunna överklaga beslutet. I vissa ärenden ska också grannar ges tillfälle att yttra sig innan ett beslut kan fattas. Ett problem har länge varit att staden saknar mailadresser till dessa grannar och sakägare och därför har varit hänvisade till att skicka brev med papperspost.

Med hjälp av funktionen ”Mina meddelanden” kommer bygglovenheten att skicka grannhöranden och beslutsunderrättelser direkt till din digitala brevlåda (Kivra, Min myndighetspost eller motsvarande). Ambitionen är att detta ska starta under april månad.

Du som inte har en digital brevlåda kommer även fortsättningsvis att få brev till din fysiska adress.

Sker automatiskt

Du behöver inte kontakta oss för att ta del av denna tjänst. Nästa gång en granne fått ett bygglov, eller du har möjlighet att yttra dig om en ansökan, får du ett meddelande i din digitala brevlåda. I meddelandet finns en länk till vår e-tjänst där du kan ta del av ritningar och andra handlingar i ärendet och det finns också information om hur du yttrar dig eller överklagar.

Är du nyfiken på hur digitala brevlådor fungerar och är intresserad av att ansluta dig, kan du läsa mer hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Till toppen av sidan