Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ungdomsbostäderna i Larsberg klara för inflytt

 

De 74 små hyresrätterna för unga mellan 18 och 25 år är färdigbyggda och de första ungdomarna håller nu på att flytta in.

Fasad på huset med ungdomsbostäder som kallas U25 i Larsberg

Huset kallas U25 och ligger på Agavägen vid Larsbergs centrum. Foto: Lidingö stad

Nu håller de första unga hyresgästerna på att flytta in i U25, som det nya huset kallas. Det är 74 små lägenheter som byggts, mestadels ettor och tvåor men även några större kollektivboenden med delat kök, badrum och sällskapsyta.

70 procent av bostäderna hyrs ut till unga vuxna mellan 18 och 25 år som är mantalsskrivna på Lidingö sedan minst 6 månader tillbaka och står i kö hos Bostadsförmedlingen, och resten till ungdomar från övriga Storstockholm som står i Bostadsförmedlingens kö. Man kan få bo kvar i fyra år som mest, därefter behöver man flytta ut men behåller sin plats i bostadskön.

Snabb process

Lidingö stad och fastighetsbolaget John Mattson har tillsammans drivit detta projekt för att bidra till att Lidingöungdomar och andra unga i bostadskön ska hitta sitt första boende. Det är en del i arbetet med att skapa fler mindre hyreslägenheter på ön. Staden har bidragit i de formella byggprocesserna och lagt in önskemålet att öronmärka en del av bostäderna för Lidingös unga, och John Mattson har byggt och hyr ut.

Projektets ovanligt snabba takt - från beslut om planuppdrag 2017 till en antagen detaljplan som vunnit laga kraft på mindre än ett år, bygglov i april 2018, byggstart i juni samma år och inflyttning nu i oktober 2019 - är en stor fördel med tanke på dagens bostadsbrist för ungdomar.

Är du mellan 18 och 25 år kan du söka lediga lägenheter via Bostadsförmedlingen i Storstockholm Länk till annan webbplats..

Frågor om bostäderna kan ställas till John Mattson Fastighetsföretagen AB Länk till annan webbplats..

 

Entrén på huset U25

Entrén till U25. En terrass för de som bor i huset finns till höger ovanför pelarna. Foto: Lidingö stad

U25 sett från Agavägen

U25 sett från Agavägen. Fasaden har inslag av gröna glaserade tegelstenar. Foto: Lidingö stad

Till toppen av sidan