Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Restriktioner pga fågelinfluensa i grannländer

Nya riktlinjer gäller för skötseln av fjäderfä och sällskapsfåglar. Detta sedan fågelinfluensa har upptäckts hos både vilda och tama fåglar i nära grannländer.

 Jordbruksverket har höjt skyddsnivån för alla fågelbesättningar efter att fågelinfluensaviruset konstaterats hos vilda och tama fåglar i Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och Danmark.

Skyddsnivå 2 gäller i hela Sverige sedan den 6 november 2020. Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfä och hägnat fjädervilt ska hållas inomhus. Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute. Det är viktigt att du som djurhållare är uppmärksam på förändringar av hälsoläget i din besättning för att tidigt upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.

Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet, och andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om vad fågelinfluensa är, hur den smittar med mera. Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan