Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Bygglov för skyltar, vepor och ljusanordningar

För många typer av reklam krävs bygglov. Hit räknas tavlor, bildskärmar, skyltar, flaggor, ljusprojektioner eller liknande, vars syfte är att förmedla reklam, information eller liknande.

En tom skylt

Som skylt räknas en tavla, bildskärm, skylt, flagga, ljusprojektion eller liknande vars syfte är att förmedla reklam, information eller liknande.

Då krävs bygglov

Bygglov krävs för alla skyltar som är större än 1 kvadratmeter, om de ska sättas upp eller flyttas inom ett område som omfattas av Lidingö stads detaljplaner. Även väsentliga ändringar av skyltarna kräver bygglov.

För orienteringstavlor krävs bygglov om de är större än 2 kvadratmeter. Om byggnaden eller området där skylten ska placeras är kulturhistoriskt särskilt värdefullt, krävs dock bygglov oavsett storlek.

Om du själv inte äger fastigheten där skylten ska sitta behöver du utöver bygglovet också tillstånd från fastighetsägaren. Om skylten ska sitta vid väg eller på allmän plats behövs godkännande från oss. Det kan också krävas tillstånd från polisen.

Undantag – då krävs inte bygglov

  • Om skylten sätts upp utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov. Det kan dock behövas tillstånd från fastighetsägaren eller strandskyddsdispens.
  • Om skylten handlar om ett tillfälligt evenemang och ska sitta uppe högst fyra veckor.
  • Om skylten är valreklam.
  • För trafikskyltar, exempelvis hänvisningsskyltar. Dessa kräver inte bygglov utan hanteras istället av trafik- och fastighetsförvaltningen. Du ansöker då direkt hos dem om den skylt du vill ha. Om de anser att skylten är lämplig och följer Lidingö stads skyltpolicy får du godkänt. Förvaltningen beställer och uppför sedan skylten, men det är du som betalar för den. 

Viktigt att tänka på när du utformar skyltar:

  • Skyltens storlek, form och innehåll ska anpassas till den plats där den ska sättas upp, och den ska vara dimensionerad för sitt ändamål. Det innebär bland annat att en verksamhet normalt endast ska ha en skylt.
  • Skyltar får inte utgöra fara eller hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, renhållnings- eller servicefordon eller utryckningsfordon.
  • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer och ett övergripande skyltprogram för Lidingö stad som du måste följa. För vissa områden finns det också särskilda skyltprogram.
Till toppen av sidan