Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kulturmiljöprogram

I kulturmiljöprogrammet redovisas och beskrivs våra kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden.

Länkad kartbild över Lidingö. Länkad till digitala kartan över det kulturhistoriska programmet.

På vår digitala karta kan du se vilka områden som det kulturhistoriska programmet berör. Kartbilden är länkad.

Kulturmiljöprogrammets främsta syfte är att beskriva och lyfta fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer på Lidingö och fungera som ett stöd i stadens hantering av plan- och bygglovsfrågor. Programmet ska även fungera som ett informativt material för fastighetsägare och allmänheten om den rika kulturmiljö som finns på Lidingö.

Kulturmiljöprogrammet har varit ute på remiss. Nu pågår arbetet med att bearbeta remissvar och färdigställa programmet.

Remisshandlingen för kulturmiljöprogrammet Pdf, 5.7 MB. (Pdf, 5.7 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan