Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Intresseförfrågan – bad- och bastubrygga

Staden ser över möjligheten att etablera bad- och bastubryggor på Lidingö. Nu kan du lämna in en intresseanmälan där du presenterar din idé och genomförandeplan.

Illustration av en bastuflotte ute på ett vatten. 

Mark- och vattenområden längs Lidingö vid Dalénum, Sticklingebadet, Fågelöuddebadet, Käppalahamnen samt del av Askrikepiren prövas för etablering av en bastubrygga. Anläggningen ska drivas av förening eller i bolagsform och kunna användas av alla som anslutit sig genom medlemskap eller annan överenskommelse.

Verksamhetens fokus ska vara bastubad som en del av en hälsosam livsstil, inte en anläggning för eventverksamhet och gruppevenemang. Anläggningen ska vara lättillgänglig och det upplåtna området för anläggningen kommer inte vara inhägnat då det eventuellt ansluter mot ett allmänt parkstråk och öppet vatten. Innan upplåtelseavtal kan tecknas ska bygglov och strandskyddsdispens erhållas för anläggningen.

Föreningen eller bolaget beaktar, hanterar och bekostar utredningar, detaljplanens förutsättningar, bygglov samt övriga tillstånd för den anläggning som föreslås uppföras. Föreningen eller bolaget bekostar och ombesörjer även anläggningens uppförande och drift om det blir aktuellt.

Ansökan ska ha kommit in till staden via mejl senast den 7 juni 2024.

E-post: martin.engblom@lidingo.se

Intresseanmälan ska innehålla

  • Uppgifter om bolaget eller föreningen och för verksamheten ansvariga personer.
  • En beskrivning av verksamheten och dess målgrupper, hantering av nyttjandet och medlemskap.
  • Illustration över anläggningens utformning och gestaltning, förslag på anläggningens placering och angöring på land.
  • Lösning för anläggningens behov av elförsörjning, effektbehov och säkring.
  • Verksamhetens lösning för faciliteter som till exempel toalett, dusch (med VA-lösning), omklädning samt parkering. Även om detta hanteras av bolaget eller föreningen genom samarbete med båtklubb, bostadsrättsförening, verksamheter inom området eller vid annat upplägg.
  • Förslag på avtalstid och övriga villkor för upplåtelsen.

Beslutskriterier

Beslutskriterierna är kvalitativa:

  • Anläggningen ska bidra till områdets kvalitet och attraktivitet
  • Arkitektoniskt passa in i Lidingös kulturhistoria.
  • Enkelt användande och betalningsmodell samt access till bad- och bastubrygga.
  • Möjlighet att allmänheten kan använda bryggan för bad utan avgift.
Kontakt
Till toppen av sidan