Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Holmia 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby. Syftet med en ny detaljplan är att Villa Solgården ska kunna användas både som kontor och bostad.

Planens syfte är att ge Villa Solgården på fastigheten Holmia 9, belägen mellan Holmiavägen och Lejonvägen i Lidingö centrum, ett bredare användnings­område och möjliggöra ändrad användning från kontor eller likvärdig verksamhet till även bostadsändamål. I detaljplanen ingick tidigare även fastigheterna Holmia 1-3.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan

Planuppdrag: 2015-10-21

Beslut om samråd: 2022-06-21

Arbetet med att ta fram detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till september 2022.

Handlingar och underlag

Start-pm Word, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Word, 2.9 MB)

Handläggare: Maria Nästesjö, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan