Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inre Kyrkviken

Detaljplan tas fram för Inre Kyrkviken i stadsdelarna Bo, Näset och Hersby med syfte att studera utformningar för dagvattenrening.

Anlägga dagvattenrening

Planens huvudsakliga syfte är att studera alternativa utformningar av området kring inre Kyrkviken med en anläggning för dagvattenrening, samt säkra den befintliga strandpromenaden som finns längs Kyrkviken.

I dag släpps orenat dagvatten ut från två stora avrinningsområden i inre Kyrkviken. Detta bidrar till att Kyrkvikens vatten och därmed Östersjön blir förorenat. Enligt översiktsplanen ska dagvattnet hanteras så att Kyrkvikens vatten inte utsätts för negativ miljöpåverkan.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planförslaget var utställt under 2015. I förslaget ingick idrottsområdet Lidingövallen och närliggande park med dammar för dagvattenhantering. Området delades därefter upp i två planområden där Lidingövallen Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB) har fått en separat detaljplan som vunnit laga kraft. Alternativ för dagvattenhanteringen behöver studeras vidare och behandlas därför i separat detaljplan för Inre Kyrkviken. Planförslaget kommer ställas ut för synpunkter.

Beslut om utställning saknas.

Kontakt
Till toppen av sidan