Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Norrbotten 9

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Norrbotten 9 på Islinge Hamnväg för att kunna bygga ett nytt flerbostadshus.

Vid Islinge Hamnväg 11–15 vill fastighetsägaren bygga ett nytt flerbostadshus på gården innanför befintligt hus.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Skapa bra miljö trots bullerutsatt läge

Planens syfte är att ge byggrätt för ytterligare ett flerbostadshus på Norrbotten 9. För att förtätningen ska vara möjlig ingår det i syftet att skapa en god bostadsmiljö trots det bullerutsatta läget. Vidare är syftet att pröva om en avstyckning av fastigheten är lämplig. Slutligen syftar planen också till att utreda skydds- och bevarandebestämmelser på fastigheten, som är av mycket stort kulturhistoriskt värde.

Fastigheten är i privat ägo.

Tidplan

Tidplanen uppdateras för tillfället. Så snart den är klar läggs den ut här.

Handlingar och underlag

Start-PM Norrbotten 9 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Kontakt
Till toppen av sidan