Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Palmen 1

Planens syfte är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Palmen 1.

Planområdet ligger i stadsdelen Rudboda strax nordost om Rudboda torg. Planområdet omfattar fastigheten Palmen 1 som ägs av Lidingö stad och har en area på 3099 kvm.

På platsen står en vandringskyrka som är tagen ur bruk. Planens syfte är att medge användningen bostäder för att kunna uppföra gruppbostäder enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SOL).

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Tidplan

Planuppdrag: 2022-05-25

Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår. Samråd planeras till tidigast i slutet av 2022.

Observera att tidplanen är preliminär.

Handlingar och underlag

Start-PM Pdf, 784 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 784 kB)

Handläggare: Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten

Kontakt
Till toppen av sidan