Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Södermanland 38

Detaljplanen omfattar huvudsakligen fastigheten Södermanland 38 som innefattar Villa Foresta samt en annexbyggnad som används som hotell- och konferens­anläggning.

Ska skapa flexibilitet i användningen

Syftet med planen är att säkerställa befintlig användning för Villa Foresta samt att tillskapa en flexibilitet i användningen av annexbyggnaden för att kunna möta en förändrad framtida efterfrågan.

Villa Foresta är en kulturhistoriskt värdefull byggnad vars utseende, funktion och användning ska bevaras. Annexbyggnaden från 1950-talet kompletteras med användning för bostäder för de delar som lämpar sig för detta ändamål och byggrätten justeras för att medge en takpåbyggnad och balkonger.

Detaljplanesprocessen – så ser den ut

Tidsplan

Planuppdrag: 2021-02-08
Samråd: 1 kvartalet 2022
Granskning: 3 kvartalet 2022
Antagande: 4 kvartalet 2022
Laga kraft: 4 kvartalet 2022

Observera att tidsplanen är preliminär.

Kontakt
Till toppen av sidan