Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tor 11

Ny detaljplan tas fram för fastigheten Tor 11 i stadsdelen Hersby. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus för seniorer med god tillgänglighet och nära till service. Detaljplanen ska även säkerställa parkeringsplatser för befintlig och tillkommande bebyggelse inom Tor 11.

Lidingö bostäder AB önskar uppföra ett flerbostadshus för seniorer på fastigheten Tor 11.

Fastigheten Tor 11 utgör en del av Lidingö centrum med bostäder och handel. På platsen finns idag fem flerbostadshus i fyra våningar, en markparkering och en tvättstuga. I den nordöstra delen finns därtill ett större servicehus i fyra till fem våningar, Tor seniorboende.

I servicehuset finns handelslokaler som vetter ut mot Friggavägen. Det centrala läget innebär ett tillskott med lägenheter med mycket god närhet till service och kollektivtrafik.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus för seniorer med god tillgänglighet och nära till service. Detaljplanen ska även säkerställa parkeringsplatser för befintlig och tillkommande bebyggelse inom Tor 11.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag


Samråd


Granskning


Antagande


Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Ida Aronsson, plan- och bygglovsenheten.

Kontakt
Till toppen av sidan