Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö centrum

Målet med att utveckla Lidingö centrum är att skapa ett levande centrum där bostäder, handel och service samsas med småstadskvalitéer och god tillgång till parkering.

Staden sätter ramarna för utvecklingen

Kommunstyrelsen antog ett projekt-pm för Lidingö centrum i juni 2019. Detta projekt-pm, som finns att läsa nedan, sätter ramarna för utvecklingen av Lidingö centrum. Målet är att skapa ett levande centrum med bostäder, handel, service, småstadskvalitéer och parkering.

Samarbetar med centrumägaren

Utvecklingen av centrum är ett samarbete mellan Lidingö stad och centrumägaren Grosvenor. Eftersom marknaden för Grosvenor och kommersiella lokaler har befunnit sig i ett starkt omvandlingstryck har processen kring utvecklingen av centrum påverkats. Lidingö stads representanter har fört dialog med Grosvenor såväl som med handlarna i centrum. Arbetet med planeringen fortsätter nu utifrån de nya förutsättningarna, för att skapa ett så bra förslag som möjligt.

När det finns ett förslag från Grosvenor som är kommersiellt gångbart samt motsvarar de förväntningar Lidingöborna och staden har på ett småskaligt centrum, kommer förslaget att presenteras för Lidingöborna och näringslivet. Därefter följer samråd och dialog i enlighet med plan- och bygglagen och då kommer alla intresserade att erbjudas tillfälle att tycka till.

Handlingar och underlag

Projekt-pm (2019) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

På grund av en ombyggnad av webbplatsen finns inte alla handlingar tillgängliga just nu. Ring kundcenter 08-731 30 00 om du vill läsa bakgrundsmaterialet.

Tidplan

Ingen tidplan finns för närvarande.

Kontakt
Till toppen av sidan