Skriv ut
Dela

Aktuellt inom avfall och återvinning

Ny avfallstaxa ger lägre avgifter för de flesta

Från och med januari 2018 har Lidingö stad en ny och förändrad avfallstaxa som ger lägre avgifter för de flesta. Den nya taxan sätter miljön i fokus och är utformad för att hålla nere antalet hämtningar av hushållsavfall och för att främja ökad utsortering av matavfall.

Hur pass mycket avgiften sänks beror på abonnemangstyp. Småhusägare, flerbostadshus och företag som har kärlabonnemang får lägre avgift för hämtning av brännbart hushållsavfall. Flerbostadshus och företag erbjuds kostnadsfri hämtning av matavfall en gång i veckan medan småhusägare får fortsatt gratis hämtning av matavfall varannan vecka.

För säckabonnemang eller hämtning tre gånger i veckan blir avgiften oförändrad.

Bakgrund

Avfallsverksamheten är taxefinansierad och får inte gå med vinst eller förlust. Den förra taxan har gällt sedan 2013. Orsaken till att avgifterna sänkts är att staden idag har högre intäkter än kostnader för avfallsverksamheten.

Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2018. Avfallstaxa 2018

Mobila återvinningscentralen - turlista 2018

Mobila återvinningscentralen fortsätter att besöka Lidingö. Nytt stoppställe för 2018 är Pyrolavägen 30 i Skärsätra, övriga är som tidigare Lidingö Centrum och Näset. Till Mobila återvinningscentralen kan du lämna nästan allt som vi tar emot på vår vanliga återvinningscentral, så passa på att besöka den nästa gång den stannar nära dig. Mobil ÅVC turlista 2018PDF (pdf, 72.8 kB)

Din hämtdag

Många hör av sig och vill veta vilken veckodag avfallet hämtas. Enklaste sättet att ta reda på sin egen hämtdag är att logga in på Mina sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går även bra att kontakta kundcenter. 

Miljöboxarna för flerbostadshus

Inget farligt avfall i vanliga soppåsen – så lyder ett av Lidingö stads viktigaste mål inom avfallsområdet.

Vi erbjuder nu ett smart miljöbox-paket som underlättar sorteringen av småbatterier, ljuskällor och småel för boende i flerbostadshus. Det är styrelsen för bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som beställer miljöboxarna. Miljöboxarna för flerbostadshus

Glasbehållare borttagna

De två glasigloos som funnits vid Torsvikssvängen och Skärsätra har tagits bort. De som stod vid Skärsätra har tagits bort på markägarens begäran. Närmaste återvinningsstation är ICA Larsberg eller Willys.

De som stod vid Torsvikssvängen har tagits bort på närboendes begäran då de blir störda av ljud när glas slängs och vid tömning av behållarna.  Staden försöker hitta ny lämplig plats så fort som möjligt. Närmaste station är Lidingö centrum eller Islinge Hamnväg.

Farligt avfall

Att sortera ut sitt farliga avfall är den allra viktigaste källsorteringen vi kan göra. Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen som kan skada miljö och människa. Det ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet. Farligt avfall 

Till toppen av sidan