Skriv ut
Dela

Bygglov och tillstånd

De flesta åtgärder på ett hus kräver bygglov eller en anmälan. Välkommen att höra av dig till oss med frågor.

Kundcenter i stadshusets entréplan svarar på frågor om bygglov samt hänvisar vidare till bygglovhandläggare vid behov. Kundcenter har öppet måndag till fredag kl 08.30-16.00. Vi finns på Lejonvägen 15.

Sök bygglovPDF (pdf, 238.8 kB)

Krävs bygglov?

De flesta byggprojekt kräver bygglov. Här kan du se exempel på vad som kräver lov respektive inte kräver lov.

Detta kräver lov.

Detta kräver inte lov.

Avgifter för bygglov

Läs mer här om de avgifter som kan komma att uppstå.

Vad säger detaljplanen?

I detaljplanen finns beskrivet vad ett hus får användas till (till exempel boende, affär, verkstad), hur stort du maximalt får bygga, utformning av huset, med mera.

Du kan själv ladda ner din detaljplan här.

Är din byggnad eller området av kulturhistoriskt värde?

Om byggnaden, bebyggelseområdet eller miljön är av kulturhistoriskt värde ställs ofta högre krav vid en bygglovsprövning. I sådana områden gäller inte heller de bygglovbefriade så kallade Attefallåtgärderna. Om du vill uppföra ett Attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland också särskilda regler. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret så kan vi diskutera det tillsammans.

Till toppen av sidan