Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Föreningar, se hit!

Vill din förening göra en insats för Lidingös unga och samtidigt tjäna en slant? Nu kan öns föreningar ansöka om att nattvandra och tillsammans öka vuxennärvaron där öns ungdomar vistas i sommar.

Under 2021 genomförde Lidingö stad tillsammans med IFK Lidingö fotboll en pilot där IFK Lidingö nattvandrade under tolv kvällar. Syftet var att öka vuxennärvaro i utomhusmiljöer på Lidingö där ungdomar vistas. Försöket föll väl ut och fortsätter under 2022. Nu kan din förening ansöka om att nattvandra.

Det här gäller för nattvandring inom föreningslivet

Vilka föreningar kan nattvandra?

Föreningar på Lidingö som bedriver verksamhet riktad till barn och unga.

Vad innebär nattvandring via föreningslivet?

Föreningen ska nattvandra under sex utvalda kvällar (vanligtvis fredagar/lördagar) mellan klockan 20.30 och 24.00 med fem vuxna vid varje tillfälle. Efter varje nattvandring skrivs en kortare händelserapport som skickas in till staden. Det är viktigt att föreningen utser en kontaktperson som kan administrera nattvandringarna.

Utgår ersättning till föreningen?

Ja, 10 000 kronor betalas ut till föreningen när det som är överenskommet är genomfört.

Kommer alla föreningar som ansöker få nattvandra?

Om intresset är större än det behov vi identifierat inrättas ett kösystem.

Vill din förening vara med?

Mejla då till faltochprevention@lidingo.se

Till toppen av sidan