Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förnyat stöd till barn- och ungdomsföreningar

Flera föreningar på Lidingö har drabbats av intäktsbortfall eller ökade kostnader på grund av pandemin och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat. Därför har staden beslutat att stötta föreningslivet med 500 000 kronor.

Lidingövallen

Det är mot bakgrund av de utmaningar som föreningslivet har mött under pandemin som Lidingö stad beslutat att betala ut 500 000 kronor som ett tillfälligt föreningsstöd under 2021. Staden kommer också att utbetala ett utökat aktivitetsbidrag till de föreningar som har fått ett lägre aktivitetsbidrag 2021 i jämförelse med 2019.

- Det är mycket angeläget att vi stöttar föreningarna i deras, för Lidingö, så viktiga arbete. Stödet ska underlätta för föreningarna att fortsätta bedriva verksamhet och utveckling under rådande pandemi, säger Filip Svanberg, ordförande i kultur- och fritidsnämnden (M).

För att påskynda utbetalning och underlätta administrationen av det tillfälliga stödet, föreslås en fördelning i proportion till antalet medlemmar 7 - 20 år per förening, som är folkbokförda eller har bostadsadress på Lidingö under vårterminen 2019. Det utökade aktivitetsbidraget ska uppgå till mellanskillnaden på utbetalat aktivitetsbidrag vårterminen 2021 i jämförelse med utbetalat aktivitetsbidrag vårterminen 2019. Det gäller endast aktiva föreningar på Lidingö som bedriver, eller ska bedriva, barn- och ungdomsverksamhet under 2021.

Det är andra gången som staden beslutar om ett tillfälligt föreningsstöd. I november förra året beviljades föreningarna stöd på i sammanlagt 700 000 kronor.

Till toppen av sidan