Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Idrottsanläggningar öppnas från 17 maj

Det är fortfarande en hög smittspridning i länet, men smittotalen går långsamt neråt och därför har Smittskydd Stockholm gjort bedömningen att kommunerna i länet kan börja öppna idrottsanläggningar igen.

Det innebär att Lidingö stad, från och med den 17 maj, planerar att öppna alla idrottsanläggningar för samtliga åldrar, det vill säga även personer födda 2001 och tidigare. Ishallar, inomhus- och utomhusanläggningar samt simhall kommer att öppnas. Öppningen kommer att ske succesivt under de kommande veckorna för att säkerställa en säker anpassning av anläggningarna. Staden kommer även att öppna för privata bokningar igen.

— Äntligen kan vi börja öppna verksamheterna. Det är ett betydelsefullt besked för att minimera de negativa konsekvenserna av nedstängningarna, genom att möjliggöra och stimulera till hälsofrämjande aktiviteter och meningsfull fritid för både gammal och ung, säger Filip Svanberg (M) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Träna helst ute

Det är viktigt att fortsatt vara tydliga med att om smittläget försämras kan detta beslut komma att behöva ändras. Vi har löpande dialog med Smittskydd Stockholm.

All verksamhet som genomförs ska följa de uppmaningar och rekommendationer som tidigare kommunicerats. Några viktiga förtydliganden är att verksamhet som kan genomföras utomhus fortfarande ska göra det och att pandemilagen styr antalet personer per utrymme.

Förlängda rekommendationer i Stockholms län

De regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen förlängs i Stockholms län till den 13 juni 2021.

Trots en tendens till nedgång är den nuvarande nivån på antalet smittade fortfarande mycket högt. Därför krävs att alla fortsätter att ta hänsyn till och följer givna rekommendationer och fortsätter hålla avstånd, fortsätter arbeta hemma om man kan, stannar hemma vid minsta symtom, undviker att träffa andra utanför sitt normala nära umgänge och bär munskydd i kollektivtrafiken och i inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå.

Region Stockholms webbplats om förlängda regionala rekommendationer Länk till annan webbplats.

Ökat publiktak från den 1 juni

Från och med den 1 juni har regeringen beslutat att deltagartaken vid olika arrangemang kan ökas. För inomhusarrangemang ska deltagartaket som huvudregel fortsättningsvis vara åtta deltagare. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om de inte anvisas en sittplats. Om deltagarna har anvisad sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 utövare får delta samtidigt.

Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt. Länsstyrelserna har även fortsatt möjlighet att i enskilda fall besluta om begränsningar av evenemang om det förekommer en omfattande smittspridning.

Regeringskansliets webbplats om ändringar i deltagarantalet Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan