Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Idrottsföreningar erbjuder parasport

Mellan den 4 och 13 mars pågår Paralympics! Är du också sugen på att börja med parasport? Flera lokala idrottsföreningar erbjuder verksamheter som inriktar sig på så kallad parasport för personer med intellektuell och/eller fysisk funktionsnedsättning.

En flicka och en pojke i rullstol spelar basket.

Lidingö stad är med och på olika sätt stöttar föreningar i detta arbete för att främja fysisk aktivitet.

Stadens idrottsenhet har parasport som ett fokusområde och jobbar aktivt i nära samarbete med föreningarna runt om på ön. Ibland kan det handla om resurser i form av ekonomiska bidrag och ibland kan det handla om tillgång till tider i anläggningar.

– Lidingö stad arbetar med inriktningen i det idrottspolitiska programmet. Det gör gällande att alla Lidingöbor ska ges förutsättningar till en meningsfull fritid, där fysisk aktivitet är centralt. Vi vet att medborgare med funktionsnedsättning generellt har högre trösklar till fysisk aktivitet och föreningsliv. Därför lägger vi extra resurser på att i dialog med föreningsliv och idrottsrörelse försöka kicka i gång fler verksamheter att öppna upp för fler aktiva, säger Malin Andersson, idrottsstrateg på Lidingö stad.

Staden har även en nära relation och ett tacksamt samarbete med RF SISU Stockholm och Parasport Stockholm (Riksidrottsförbundets respektive Parasport Sveriges regionala organisation).

– Vi har också utökat dialogen med kollegor i staden, inte minst via fritidsgårdar och omsorgs- och socialförvaltningen för att försöka skapa fler verksamheter. Det skapar även förutsättningar för psykiskt välmående, både för effekten av den fysiska aktiviteten men också i frågor som rör social tillhörighet och samverkan med andra, säger Malin Andersson.

Paralympics i Beijing

Uppmärksamheten för parasport har generellt ökat de senaste åren, både lokalt och globalt. Paralympics i Beijing pågår mellan den 4 och 13 mars, parasportens motsvarighet till de olympiska spelen. Sverige har med ett antal atleter, atleter som någon gång börjat sina karriärer i lokala föreningar.

På Lidingö finns en rad olika lokala föreningar med parasportverksamhet.

Lidingö SK – handboll

Ordnar parahandboll främst för personer med IF, intellektuell funktionsnedsättning.
Här är föreningen självgående. Staden stöttar upp med tider i anläggningar.

GT Vikingarna – gymnastik

”Alla kan gympa”, en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar så som rörelsenedsättning, neuropsykiatriska och/eller intellektuella funkt ionsnedsättningar. Staden stöttade med ett utvecklingsbidrag.

Lidingö simklubb

Ett samverkansarbete mellan föreningen och Allhuset/Zenit. En testverksamhet som blommat väl ut och som kan växa. Staden har stöttat med simhallstid och ett bidrag för ledare.

IBF Offensiv Lidingö – innebandy

Har två grupper/lag som spelar i Mälarserien. Föreningen gör ett större utvecklingsarbete nu för att satsa mer på parasport.

IFK Lidingö Friidrottsklubb

Startar under våren 2022 upp paraverksamhet, banåkning för personer som har behov av rullstol. Staden stöttar föreningen med en nyrenoverad Lidingövall och även med stöd för att kunna förvara rullstolar nere på vallen.

Free-skiers/Friluftsfrämjandet Lidingö

Funktionell skidåkning är en sektion inom Friluftsfrämjandet Lidingö som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De erbjuder personer som redan kan åka stående slalomskidor att utveckla sin skidåkning. Om man exempelvis lever med cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning inklusive Downs syndrom, nedsatt syn, halvsidesförlamning eller amputation så kan man åka stående.

Till toppen av sidan