Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny truppgymnastikhall i Bodal

Lidingö stad möjliggör för den ideella gymnastikföreningen GT Vikingarna att bygga en egen truppgymnastikhall på platsen där Bodals boll- och tennishall står i dag.

Bild på en gymnastikhall

Bodal gymnastikhall.

GT Vikingarna har under många år haft behov av en större anläggning för att kunna möta det stora intresse som finns bland barn och ungdomar för att börja samt fortsätta med truppgymnastik på Lidingö.

Föreningen har i dag inte möjlighet att ta emot alla som vill vara med på grund av anläggningsbrist och har därför tagit fram ett förslag på att bygga en hall som ska täcka behovet av barn-och ungdomar som vill vara aktiva i föreningen. Den föreslagna hallen ska vara 81 x 38 meter och innehålla olika sektioner för att kunna bedriva varierad träning samtidigt.

Under kultur- och fritidsnämndens senaste möte beslutades bland annat att föreslå kommunstyrelsen att upplåta arrende på en del av fastigheten. Nämnden beslutade även att förvaltningen uppdras att beställa erforderliga utredningar och kringarbeten på allmän platsmark inom ramen för budget.

Klubben står för investeringskostnaden och får ett årligt driftsbidrag från staden.

– Jag är mycket positiv till GT Vikingarnas initiativ till att uppföra en truppgymnastikhall i egen regi. De har en mycket bra och uppskattad verksamhet och har presenterat ett gediget upplägg för att göra detta möjligt. Vi ser att detta kommer ge en positiv effekt på barn- och ungdomsidrotten på Lidingö, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Bodalshallen ska rivas

Den nuvarande Bodalshallen ska rivas på grund av att den är uttjänt.

Förvaltningen arbetar parallellt med att finna ersättningsytor för de verksamheter och föreningar som i dag bedriver verksamhet i Bodals bollhall genom att möjliggöra för fler idrottsanläggningar på andra ställen.

Fler satsningar under 2021

Under 2021 ska en ny friidrottsanläggning på Lidingövallen stå färdig och en ny sporthall i Torsvik. Dessutom planeras bland annat för en 11-spelsplan för fotboll och en ny simhall i Dalénum.

Till toppen av sidan