Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Bidrag till lokaler och anläggningar

Efter överenskommelse med lärande- och kulturförvaltningen kan vissa föreningar få rätt att söka bidrag för lokaler och anläggningar.

Kontakta lärande- och kulturförvaltningen innan du söker lokalbidrag för en föreningslokal.

I vilka fall kan en förening söka lokalbidrag?

Din förening kan söka bidrag till lokaler och anläggningar om:

  • kommunen saknar en lokal/anläggning för föreningens verksamhet
  • kommunens lokaler inte håller den standard som riksorganisation eller motsvarande föreskriver. Förutsättningen är att föreningen prövat möjligheten till dispens (överenskommelse med lärande- och kulturförvaltningen krävs).
  • lokal/anläggning ligger inom kommunen.

Kanslilokal

Din förening kan i vissa fall söka bidrag om ni behöver en kanslilokal. Lärande- och kulturförvaltningen prövar detta.

  • Kanslilokalen ska användas minst 15 timmar per vecka av en eller flera föreningar.
  • Om lärande- och kulturförvaltningen anvisar föreningen en lokal/anläggning upphör möjligheten att söka bidrag.
  • Använder föreningen lokal/anläggning till annat ändamål än det som avsetts upphör rätten att söka lokalbidrag och bidraget kan krävas tillbaka.
  • Din förening kan inte söka lokalbidrag om den redan har en kommunal lokal till subventionerad hyra.

Bidrag utgår endast inom den totala summa som anvisats i stadens budget för lokalbidrag.

Ansökan

Innan ansökan skickas in måste din förening först ta kontakt med lärande- och kulturförvaltningen. Vi tar ställning till om bidrag kan bli aktuellt. Ansökan ska göras på särskild blankett som ska skickas in senast tre månader före varje hyresperiod. Bifoga också följande handlingar:  

  • Kopior på kontrakt för lokal/anläggning
  • Kostnadsförslag för upprustning av lokal eller inköp av inventarier kopior på betald hyra

Föreningsbidrag, kultur- och fritids e-tjänster Länk till annan webbplats.

Bidragets storlek

Föreningen kan söka bidrag för att täcka upp till 80 procent av hyreskostnaden för verksamhetslokaler och anläggningar.

För kanslilokaler kan föreningen ansökan om bidrag som täcker upp till 40 procent av hyreskostnaden, vilken godkänts av lärande- och kulturförvaltningen.

Lärande- och kulturförvaltningen avgör vilken procentsats som är aktuell. Kontakta förvaltningen varje gång din förenings hyreskostnader höjs, eftersom detta påverkar bidraget.

Till toppen av sidan