Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ansökan om statsbidrag till följd av covid-19

Har du ökade kostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvårdunder december månad 2020?

Nu kan du som är företagare eller enskild person och som har ett pågående avtal med Lidingö stad ansöka om statsbidrag. Fram till och med den 16 april 2021 är det möjligt för dig att ansöka om statsbidrag för ökade kostnader till följd av sjukdomen covid-19. Du ansöker om statsbidraget tillsammans med kommunen. Ansökan ska avse kostnader för december 2020.

Du som söker ska redovisa kostnader som uppburits i vård- och omsorg av kunder från Lidingö stad. Statsbidraget ska stödja verksamheter ekonomiskt inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Bidraget kan endast sökas av kommuner och regioner, men privata företag eller enskilda personer kan genom kommunen också få möjlighet att ansöka om statsbidraget.

Ansökningsblankett

I ansökningsblanketten fyller du i de uppgifter som Lidingö stad behöver få från dig. När du har gjort det kan du sedan skicka blanketten till lov.omsorg@lidingo.se. Ansökan ska avse kostnader för december månad 2020 och vara Lidingö stad tillhanda senast den 16 april 2021. Inkomna ansökningar efter detta datum kommer inte att hanteras.

De uppgifter som du skickar in till Lidingö stad kommer att sammanställas tillsammans med kommunens egna merkostnader. Dina uppgifter kommer därmed inte att skickas in som de är till Socialstyrelsen.

Frågor och svar

Har du frågor om statsbidraget till följd av covid-19 går det bra att läsa mer på Socialstyrelsens webbsida. Där lägger de även löpande upp fler frågor och svar under ansökningstiden. Du hittar länken till deras webbplats längre ner på denna sida.

Till toppen av sidan