Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Driva företag under coronatiden

Med anledning av coronapandemin har vi samlat viktig information för dig som företagare om stöd och åtgärder från staden och olika myndigheter.

Handla lokalt. Handla på Lidingö.

Alla företagare, föreningar och Lidingöbor ska känna sig trygga i att staden gör sitt yttersta för att stötta, förenkla och mildra konsekvenserna av situationen vi alla befinner oss i.

Åtgärder 2021 för att stötta det lokala näringslivet

Under 2021 genomförde staden en rad tillfälliga åtgärder för att stötta näringslivet. Dessa åtgärder upphör per den 31 december 2021.

 • Till den 30 juni 2021 lånade vi ut en av stadens bilar och chaufför till det lokala näringslivet för att handlare skulle kunna köra ut varor till kunder som inte kunde eller ville gå till affären.
 • Vi har satsat på destinationsmarknadsföring och besöksportalen Upplev Lidingö och gjort en rad olika insatser för att förstärka informationen och marknadsföringen av våra lokala besöksmål
 • Vi har genomfört flera kampanjer för att uppmuntra till att stötta det lokala näringslivet och upptäcka allt det Lidingö har att erbjuda.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
 • Förlängd betaltid för en rad fakturor för tex livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskyddstillsyn samt tobakstillsyn.
 • Tillfällig avgiftsbefrielse för tillsynsavgifter enligt alkohollagen
 • Tillfällig förändring av taxan för upplåtelse av offentlig plats på stadens mark för uteserveringar där staden halverar avgiften
 • Anpassning av eventuell tillsyn
 • Möjlighet till uppskov med lokalhyran
 • Rabatt på lokalhyran för de av stadens hyresgäster som uppfyller villkoren
 • Förkortad betalningstid till dig som är leverantör till staden
 • Möjlighet att minska antalet sophämtningar eller göra uppehåll i slamtömningar.

Myndighetsinformation till företagare

Regeringen

Information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du på regeringens hemsida.

Omställningsstödet återinförs för december och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader

Regeringen planerar för att utöka omställningsstödet för december 2021 till mars 2022. Precis som tidigare ska stödet kunna användas av företag som har haft ett omsättningstapp som överstiger 30 procent jämfört med en referensperiod. Företag kommer kunna få upp till 70 eller 90 procent av sina icke-täckta fasta kostnader ersatta, beroende på företagets storlek. I likhet med tidigare kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Anstånd med skatt

Regeringen kommer att föreslå en utökning av möjligheterna till tillfälliga skatteanstånd för att dämpa de likviditetsproblem som kan uppstå för företag i det här läget.

Förslaget innebär bland annat att:

 • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsam­ma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
 • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna bevil­jas för högst tre redovisningsperioder, i stället för dagens två.
 • Anstånd ska kunna beviljas för redo­visningsperioder som infaller under oktober–december 2021. Enligt nuva­rande regler kan anstånd beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari 2020–januari 2021. Förslaget innebär alltså att ytterligare valbara måna­der läggs till.
 • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt ligger kvar.

Regeringens webbplats om krisstöd till företagare Länk till annan webbplats.

Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Krispaket för svenska småföretag, Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Lagen omfattar dessa områden:

 • Allmänna sammankomster
 • Offentliga tillställningar
 • Platser för fritids- och kulturverksamhet
 • Handelsplatser
 • Kollektivtrafik
 • Användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsens webbplats med information om pandemilagen och frågor och svar Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Ansökan är öppen till 15 januari 2022.

Länsstyrelsens webbplats om stödet till näringsidkare Länk till annan webbplats.

Skatteverket

Skatteverket har samlat information från Skatteverket som är viktig för företagare att känna till i samband med coronaviruset och covid-19

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du på Skatteverkets hemsida.

Samlad information från Skatteverket i samband med corona, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset, Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Omställningsstöd till följd av coronapa. Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Verksamt

Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och vad som är viktigt för dig som företagare att känna till hittar du på webbplatsen Verksamt.se.

Samlad information från myndigheter för företagare, Verksamts webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Covid-19, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida.

Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid-19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Stöd under utbrott av coronavirus och covid-19, Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd för korttidsarbete

Korttidsarbete kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Stöd till korttidsarbete förlängs under 2021. På Tillväxverkets webbplats kan du ansöka om stöd för korttidsarbete. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan du skickar in din ansökan. Då blir hanteringen smidigare och stödet kan betalas ut snabbare

Ansök om stöd för korttidsarbete, Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljöverket

För frågor om arbetsmiljöarbete, vilket ansvar du har som arbetsgivare och hur du kan agera under krisen. Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Coronavirus och arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen

Information om varsel, korttidspermittering och vad som gäller för dig som har personal med anställningsstöd.

För dig som arbetsgivare, Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

Almi

Almi tillhandahåller finansiering och affärsutveckling för dig i ett litet eller medelstort företag. Almi finns även tillgängliga för företagare som drabbas av krisen.

Information med anledning av coronaviruset, Almis webbplats Länk till annan webbplats.
Tre tips till dig som företagare, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Regionala företagsjouren för Stockholm

Jouren drivs av Almi i samarbete med Region Stockholm. Syftet är att möta behovet av snabb och lättillgänglig rådgivning.

Företagsjour, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarna

Information från Fastighetsägarna gällande corona-pandemin. Tips, råd och information om hanteringen av covid-19 för dig som är fastighetsägare eller bostadsrättsförening.

Tips, råd och information för dig som är fastiighetsägare, Fastighetsägarnas webbplats Länk till annan webbplats.


Evenemang och allmänna sammankomster

Pandemilag till och med 31 januari 2022 innebär skärpta krav

Fram till den 31 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen, länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Evenemang och sammankomster inomhus

Från den 12 januari 2022 gäller följande:

 • Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer.
 • Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.
 • Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts.
 • För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Privata sammankomster som hålls i hyrda lokaler får högst ha 50 deltagare. Begränsningen gäller inte för begravningsceremonier.

Mässor

 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person

För dig som driver träningslokal eller gym

Det här gäller från den 23 december

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Information om vad som gäller enligt covid-19-lagen för dig som verksamhetsutövare Länk till annan webbplats.

Badhus gym- och sportanläggningar

För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel idrottsanläggningar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

För dig som har butik och handel

Åtgärder från den 23 december 2021

För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.

Frågor och svar

Frågor och svar om hur du kan anpassa lokalerna för att undvika trängsel och smittspridning finns på Svensk Handels webbplats

Svensk Handels webbplats Länk till annan webbplats.

Utskrivbara affischer i olika storlekar översatta till flera språk, Vårdguiden.se Länk till annan webbplats.

Regional företagsjour

Företagsjour riktat till små och medelstora företag i Stockholmsregionen – för snabb rådgivning och information om vilka stödinsatser som finns att tillgå.

Tjänsten är öppen dagtid och bemannas av rådgivare och tjänstemän från Almi och Region Stockholm. Företagsjouren erbjuder även rådgivning på arabiska.

Telefon: 08-520 277 90
Öppettider: vardagar klockan 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Regional företagsjour, Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan