Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Höga betyg i servicemätning

Sveriges kommuner och regioner, SKR, ger årligen ut en rapport över hur landets kommuner sköter sin service till det lokala näringslivet. Nu har årets rapport kommit och Lidingö hamnar på en 60:e plats bland de 189 av de deltagande kommunerna av landets totalt 290 kommuner.

Det är företagarnas bedömning av kommunernas myndighetsutövning inom sex områden som Sveriges kommuner och regioner mätt sammanlagt åtta gånger sedan 2010. Områdena är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Bedömningarna har sedan resulterat i ett så kallat NKI-värde, nöjd-kund-index, och för Lidingös del blev det sammanlagda NKI-värdet 77 vilket är en sänkning med två poäng sedan förra mätningen. Bland kommuner med över 40 000 invånare hamnar Lidingö på plats 18 och på en niondeplats i Stockholms län.

- Det är fortfarande väldigt goda siffror men vi ser en mindre tillbakagång från förra året. Vi befinner oss i det övre skiktet i länet men vi får analysera orsakerna till tillbakagången närmare. SKR:s mätning är en viktig indikator i vårt förbättringsarbete. Jag vill rikta ett stort tack till alla Lidingöföretagare som har deltagit i mätningen, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

I årets mätning har Lidingö gjort det största framsteget inom myndighetsområdet markupplåtelse. Företagarnas bedömning av servicen inom detta myndighetsområde fick betyget 83 av hundra möjliga, vilket placerar Lidingö bland topp tre av kommuner med fler än 40 000 invånare.

De sex myndighetsområdena har sedan synats utifrån sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I en jämförelse med andra storstäder och storstadsnära kommuner så hamnar Lidingö över snittet. Bäst ser det ut inom serviceområdet effektivitet där betyget för Lidingö är 81 av 100. Snittet bland storstadskommunerna är 73.

- Servicen för Lidingös företagare är viktig för allas vårt välstånd. Det är en marginell förändring men riktningen är fel och vi måste nu analysera resultatet och identifiera lämpliga åtgärder. Företagsklimatet på Lidingö ska vara bland de absolut bästa i landet. Därför är det fortsatt viktigt att arbeta med både jämförelser och serviceförbättringar, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

SKR genomförde mätningen för åttonde gången med en svarsfrekvens på 53 procent som bedömt servicen i 189 kommuner. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde har stigit för varje mätning, från 66 till årets 74 av möjliga 100. SKR gör undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance.

Mer information
Till toppen av sidan