Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Inspirationsfrukost om framtidens arbetsmarknad

För andra gången i år bjöd Lidingö stad näringsliv och arbetsmarknadsenhet in kommuner i regionen till en inspirationsfrukost om framtidens arbetsmarknad. Ett 50-tal arbetsmarknads-och näringslivsansvariga från andra kommuner i länet deltog.

Från vänster: Birgitta Sköld, (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting (SKR), Malin Rosenqvist, näringslivschef, Anna Skagersten, chef för arbetsmarknadsenheten, Jean Passchier, biträdande regionchef, Arbetsförmedlingen och Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert och projektledare, Svenskt Näringsliv.

Från vänster: Birgitta Sköld, (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden, Tor Hatlevoll, arbetsmarknadsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting (SKR), Malin Rosenqvist, näringslivschef, Anna Skagersten, chef för arbetsmarknadsenheten, Jean Passchier, biträdande regionchef, Arbetsförmedlingen och Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert och projektledare, Svenskt Näringsliv.

Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden hälsade välkommen och gav en nulägesbild av kommunens arbetsmarknad. Hon lyfte också vikten av samverkan i olika former.
─ Att utbyta erfarenheter och samverka med olika parter är en förutsättning för att snabbare hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till egen försörjning, poängterade Birgitta Sköld.

Arbetsförmedlingen inledde morgonen med att presentera sitt läge i dag och i framtiden. Därefter pratade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om betydelsen av samverkan mellan olika aktörer på framtidens arbetsmarknad och vilka initiativ SKR driver i frågan. Svenskt Näringsliv avrundade frukosten med en trendspaning kring utmaningar och möjligheter på framtidens marknad.

Till toppen av sidan