Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingös företagsklimat får högre betyg

Tillgång till relevant kompetens, skolans kontakt med det lokala näringslivet och dialogen med kommunens beslutsfattare är några av de områden som förbättrats. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet.

Svenskt Näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare runt om i landet upplever företagsklimatet i sin kommun. Resultatet av årets undersökning visar att det sammanfattande omdömet för Lidingö ökat från 3,7 till 3,8, på en sexgradig skala, jämfört med förra året.

Några områden som förbättrats sedan 2020 är tillgång till relevant kompetens, dialogen med kommunens beslutsfattare, skolans kontakter med lokala näringslivet, företagens engagemang för företagsklimatet och information till företagen. Företagens högst prioriterade områden för att förbättra företagsklimatet är bättre dialog, ökad förståelse samt minskad brottslighet och ökad trygghet.

─ Jag är mycket glad över att se att det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet på ön fortsätter att ge resultat. Jag vet att många företag har det tufft som en följd av pandemin och därför kommer vi att ytterligare anstränga oss för att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivet. Företagarna är grunden till vårt välstånd på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett något lägre betyg får frågorna om hur lätt det är att komma i kontakt med kommunens handläggare, handläggningstid, råd och vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll samt kommunens upphandling. Däremot upplever man att tjänstemännens attityder till företagande förbättrats och att handläggarnas förståelse vid företagsärenden har ökat.

─ Vi har genomfört flera aktiviteter för att underlätta och förenkla för företagen i kontakten med staden. Det är därför glädjande att se att området attityder till företagande tar ett steg framåt. Resultatet visar att vårt arbete med att förbättra och utveckla företagsklimatet går åt rätt håll, ett arbete som vi gör i nära samarbete med Lidingö Näringsliv. Jag vill tacka alla företagare som har medverkat i enkäten och gett oss ett bra underlag för det fortsatta förbättringsarbetet, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de uppfattar det lokala företagsklimatet. Vartannat år får också kommunpolitiker möjlighet att delta i undersökningen.

32 000 företagare runt om i landet har i år tyckt till om företagsklimatet i sin kommun. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 22 september. Enkätresultatet i sin helhet finns på Svenskt Näringslivs webbplats.

Till toppen av sidan