Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nästa steg mot ett bättre företagsklimat

Från januari till och med mars pågår Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. Förra året klättrade staden elva placeringar och hamnade på plats 55.

Företagsbesök hos Miramadi Training. På bilden från vänster: Malin Rosenqvist, näringslivschef, Ebba Nyberg, driftansvarig, Birgitta Sköld, LP, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs-och socialnämnden, Daniel Källenfors, M, ordförande i kommunstyrelsen och Marcus Miramadi, grundare.

Företagsbesök hos Miramadi Training. På bilden från vänster: Malin Rosenqvist, näringslivschef, Ebba Nyberg, driftansvarig, Birgitta Sköld, LP, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs-och socialnämnden, Daniel Källenfors, M, ordförande i kommunstyrelsen och Marcus Miramadi, grundare.

Staden tar tillsammans med Lidingö Näringsliv årligen fram en handlingsplan med konkreta förbättringsaktiviteter för att utveckla det lokala företagsklimatet. För att få en indikation på om vi är på rätt spår följer vi Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Enkätundersökningen skickas i första hand ut till Svenskt Näringslivs medlemsföretag och i andra hand till övriga företag. Undersökningen är ett sätt att tycka till om företagsklimatet på ön.

Under 2019 gjorde vi en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus låg på att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna.

Exempel på förbättringsaktiviteter som gjordes under 2019

  • Ett 30-tal företagsbesök.
  • Ny svarsgrupp i stadens kundcenter med särskilt fokus på näringslivsfrågor.
  • Enklare digitaliserad bygglovsprocess.
  • En-väg-in-möten för att effektivisera ärendeprocessen för lokala företagare.

─ Lidingö har under 2019 satsat på att förbättra dialogen genom en serie företagsbesök. Det har varit väldigt givande och har gett oss bättre förståelse för företagarnas utmaningar och på så sätt kan vi bättre möta deras önskemål. Vi kommer därför att fortsätta med de här besöken under 2020, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exempel på förbättringsaktiviteter för 2020

  • Utveckla och förbättra kundbemötandet i hela kedjan.
  • Företagsmässa för lokala näringslivet.
  • Ny tillståndsguide för ännu bättre service.
  • Bjuda in till dialog om hur myndighetsutövning fungerar och hur den kan utvecklas.
  • Se över Stockby industriområde.

─ Nu fortsätter vår utvecklingsresa där vi arbetar på flera fronter och har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Under 2020 kommer vi att ha ett fortsatt fokus på att förbättra kommunens service, information och dialog med våra lokala företagare, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

Till toppen av sidan