Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ny anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk behandling

Från 1 juli måste verksamheter som använder stickande eller skärande verktyg anmäla detta till stadens miljö- och hälsoskydd för att få fortsätta verksamheten. Detta gäller nu också för att få ta hål i exempelvis öron med håltagningspistol, för barberare och akupunktur.

Från och med den 1 juli är det förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar där man använder skärande eller stickande verktyg som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.

Exempel på anmälningspliktig hygienisk behandling är akupunktur, piercing, medicinsk fotvård, rakning och tatuering.

Verksamheter som blir anmälningspliktiga från 1 juli 2021

De företagare som måste anmäla sin verksamhet för att få fortsätta att bedriva den efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar eftersom man exempelvis använder:

  • akupunkturnålar
  • håltagningspistol och piercningverktyg
  • rakkniv mot huden
  • skalpeller
  • andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Det innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta fler typer av stickande eller skärande verktyg som förut inte har bedömts omfattas av anmälningsplikt, eftersom de nu anses kunna innebära risk för blodsmitta eller annan smitta. Tidigare gällde detta endast blodsmitta. Detta enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Har du redan en verksamhet

Redan befintliga verksamheter har fram till den 1 september 2021 på sig att anmäla sin verksamhet till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Det finns verksamheter som i dag omfattas av stadens tillsyn men efter den 1 juli 2021 hamnar under IVO:s tillsyn, exempelvis skönhetsbehandlingar med kirurgi eller injektioner.

Verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:363) behöver anmäla sin verksamhet till IVO från och med 1 juli 2021.

Till toppen av sidan