Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya styrets vision för lokala näringslivet

Det blir en koalition med Moderaterna och Lidingöpartiet som bildar minoritetsstyre inför kommande mandatperiod. Hur ser deras vision för det lokala näringslivet ut? Vi har frågat de två kommunalråden Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP).

Daniel Källenfors (M) och  Anders Paulsen (LP).

Lidingö stads två kommunalråd Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP).

I valet fick både Moderaterna och Lidingöpartiet ökat förtroende. Det råder sedan flera år stor samsyn mellan de två partierna i många frågor, bland annat byggpolitiken.

”Vår strävan har varit att få så stort genomslag som möjligt för vår gemensamma sakpolitik och vi har funnit att ett borgerligt minoritetsstyre med Lidingömoderaterna och Lidingöpartiet utgör den bästa förutsättningen för det”, skriver de i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet förklara de också att de räknar med stöd från Sverigedemokraterna.

Hur ser de då på det lokala näringslivet och dess betydelse? För att få svar på det ställde nyhetsbrevet Näringslivsnytt tre frågor till den nya Lidingökoalitionen.

Vilka planer har ni för Lidingös lokala näringsliv den kommande mandatperioden?

Lidingö har i grunden ett bra näringslivsklimat och ligger numera på 14:e plats av alla Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga ranking. För att bli ännu bättre kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med att öka tryggheten, förbättra den lokala infrastrukturen, säkerställa snabbare handläggningstider och att skapa en närmare dialog med öns företag.

Vad krävs för att förbättra Lidingös företagsklimat?

Företagen är ryggraden i vårt land och grunden för vår välfärd. Där finns de bästa möjligheterna att fånga upp bra idéer. Nära 10 000 av öns jobb finns i de små företagen på Lidingö vilket motsvarar 60 procent av alla jobb i kommunen. Detta är viktigt att bygga en genomgående förståelse för i stadens organisation. Alla medarbetare i staden ska vara ”näringslivsutvecklare”. Med det menar vi att det ska ges kontinuerlig utbildning och förståelse för vad som är bra för företagen på ön och hur staden bäst kan möta företagens behov. Redan i dag kommer företagen till kundcenter för ”näringsliv och företag” när de ringer till stadshuset, och vi vill fortsätta att säkerställa att de får bästa möjliga service på alla nivåer i staden. Lidingö ska vara krångelfritt och företagsvänligt.

Staden ska heller inte konkurrera med näringslivet. Vi arbetar med att skapa möjligheter för privat konkurrens och valfrihet.

I ert politiska program har ni en vision som formuleras under fyra teman där ni bland annat säger att ni ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Vad innebär det konkret?

Framför allt handlar det om effektiv styrning av förvaltningen och fattandet av politiska beslut, att utveckla vårt lyssnande och att fortsätta främja en öppen dialog med näringslivet. Därför vill vi vidareutveckla stadens uppskattade företagsmässa och även uppmuntra öns företag att bjuda in oss till sina verksamheter på företagsbesök. Företagarna ska känna att de alltid kan kontakta oss kommunalråd även i mindre frågor eller bara för att säga vad de tycker. Vi vill bygga en personlig och nära relation för att bättre förstå företagens behov och hitta lösningar tillsammans med dem.

Till toppen av sidan