Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Ökad dialog stärker företagsklimatet på Lidingö

I dag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet där totalt 141 Lidingöföretagare medverkat. Det sammanfattande omdömet ligger på samma nivå som förra året. Däremot ger Lidingöföretagarna högre betyg på nyckelområden som kommunens service, information och dialog med kommunledningen.

Drönarbild över Lidingö centrum

Områden som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt kommunens service till företagen.

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet ger oss en indikation på om vi är på rätt spår i arbetet med att förbättra och utveckla det lokala företagsklimatet. Lidingö har under året satsat på att förbättra dialogen genom en serie företagsbesök. På så sätt får vi i politiken bättre förståelse för företagarnas utmaningar och kan bättre möta deras önskemål, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Lidingöföretagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen är i år 3,4, vilket är på samma nivå som förra året. Högst betyg i länet får Solna (4,1) och Upplands-Bro (4,0). Lidingö hamnar i mittenspannet bland kommunerna i Stockholms län.

─ Kommunens service, information och dialog är bärande delar i vårt näringslivsarbete. Därför är det extra glädjande att vi i årets enkätresultat fått högre betyg på just de områdena. Exempel på aktiviteter vi gjort för att utveckla och förbättra företagsklimatet är en ny svarsgrupp för företagare i kundcenter, fokus på kundbemötande i hela kedjan, enklare digitaliserad bygglovsprocess och så kallade en väg-in möten för att underlätta kontakten med staden, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef.

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är ett område där Lidingöföretagarna ser utmaningar, vilket avspeglar sig i resultatet.

─ Det här är en utmaning för hela länet och arbetsmarknadsfrågor är också ett av våra fokusområden. Stadens arbetsmarknadsenhet arbetar aktivt med att hitta rätt kompetens utifrån företagarnas behov, säger Malin Rosenqvist.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.
Över 30 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 24 september.

Enkätresultaten och mycket annan information, företagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan