Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

På gång inom upphandling

Upphandling är ett av de områden som vi har ett stort fokus på för att stärka och förbättra företagsklimatet. Lena Wennerklint, upphandlingschef berättar mer om arbetet med att underlätta och förenkla för dig som företagare att bli leverantör till staden.

Från vänster: Lena Wennerklint, upphandlingschef och Therese Perner, upphandlare

Från vänster: Lena Wennerklint, upphandlingschef och Therese Perner, upphandlare


RFI (Request for information), extern remiss eller marknadsdialog är olika sätt att skapa möjligheter till dialog med marknaden inför en upphandling.

ꟷ Vår erfarenhet är att detta är ett bra sätt att tillsammans med marknaden skapa bra förutsättningar för leverantörer att lämna sina bästa anbud. Genom att skicka ut en RFI kan vi ställa frågor och testa idéer om till exempel upplägg, process och kravformuleringar, säger Lena Wennerklint, upphandlingschef.

Upphandlingsplan på webben

Under hösten och våren har upphandlingsenheten bjudit in till två marknadsdialoger inom bygg och anläggning. Ett av de önskemål som kom upp på dialogträffarna var att deltagarna önskade tillgång till stadens upphandlingsplan för att bättre kunna planera och förbereda sig inför en upphandling.

ꟷ Vi har nu därför publicerat vår upphandlingsplan på stadens webbplats. Planen uppdateras löpande för att man som företagare ska kunna se kommande upphandlingar. Här publicerar vi också alla aktuella och pågående upphandlingar, säger Lena.

Nytt sätt att mäta och följa upp

För att följa upp och ytterligare förbättra våra arbetssätt utifrån fokus på användaren började staden under 2021 att genomföra en månadsvis undersökning.

ꟷEnkäten som kallas för NUI (Nöjd-upphandlings-index) genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner och landsting. Den ger oss en bra möjlighet att mäta leverantörernas uppfattning av upphandlingsprocessen och utifrån detta förbättra våra processer och arbetssätt, säger Lena.

Håll koll på aktuella upphandlingar

lidingo.se/upphandling hittar du vår upphandlingsplan, alla annonserade upphandlingar, RFI:er och remisser och annat som berör upphandling och dig som vill bli leverantör till staden. Du kan även följa vårt arbete på Linkedin.

Har du frågor och funderingar kan du alltid höra av dig direkt till upphandlingsenheten
E-post: upphandlingsenheten@lidingo.se

Till toppen av sidan