Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stockby industriområde under utveckling

Lidingö stad har i samarbete med Lidingö näringsliv under hösten påbörjat ett arbete med att kartlägga behoven i Stockby industriområde. Parkeringssituationen, orienteringstavlor och möjlighet till en utökning av befintliga ytor är några av de frågor som ska utredas vidare.

Parkering med bilar i Stockby

Stockby industriområde är ett prioriterat utvecklingsområde i den politiska majoritetens program. Ett arbete har nu genomförts med att kartlägga vilka behov som företagarna i området har och vad som krävs för att göra området mer attraktivt och tillgängligt. Det är Katarina Palmstierna, ordförande i Lidingö näringsliv, som på uppdrag av Lidingö stad och Lidingö näringsliv har genomfört en rad intervjuer med fastighetsägarna och företagare i Stockby industriområde.

─ Lidingös företagare är viktiga för Lidingömajoriteten och tillsammans med Lidingö Näringsliv har vi nu kartlagt behoven i Stockby industriområde. Vi kan se ett antal olika åtgärder som kan göras för att underlätta för företagandet på Lidingö och nu hoppas vi kunna genomföra dessa tillsammans med näringslivet, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.

Kartläggningen är nu genomförd och har redovisats för stadens politiska majoritet. Nu fortsätter arbetet med att, i dialog med målgruppen, utveckla Stockby industriområde.

Till toppen av sidan