Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stads näringslivspolicy

Näringslivpolicyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och staden arbetar mot gemensamma mål. Policyn innefattar även stadens strategi i näringslivsfrågor.

Flygfoto Lidingöbron och infarten till ön, bro, skog och hus.

Som ett komplement till policyn ska en årlig handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument med konkreta åtgärder på hur staden ska arbeta tillsammans med företagarna för att nå målen.

För att leva upp till den övergripande visionen för Lidingö som företagskommun och nå de övergripande målen struktureras stadens näringslivsarbete i fyra fokusområden:

  • Samarbeten, kommunikation och dialog mellan näringslivet och staden
  • Trafik och infrastruktur
  • Etablering av nya företag och företagskluster
  • Attityder till företagande på Lidingö.

Näringslivspolicyn antogs av kommunfullmäktige 22 maj 2017 och ska gälla fram till år 2025 med möjlighet till revidering 2021.

Till toppen av sidan