Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobba med teknik och samhällsbyggnad

Många av våra större utvecklingsprojekt involverar flera olika yrkesroller där vi också samarbetar mellan våra förvaltningar.

Manlig medarbetare med grön bakgrund

Ett spännande projekt just nu är stadsutvecklingen av Lidingö centrum med handel, bostäder och mötesplatser. Andra aktuella projekt är utvecklingen av Högsätra-området och den gamla Lidingöbron (gång- och spårvägsbron) som ska ersättas med en helt ny bro. Just nu görs även en om- och tillbyggnad av Torsviks skola och idrottshall.

Tre bilder på våra största stadsutvecklingsprojekt

Jobbtips

På teknik- och fastighetsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret kan du till exempel arbeta som projektledare, lokalstrateg, fastighetsekonom, VA-ingenjör, exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovsarkitekt, GIS-ingenjör, trafikplanerare, miljö- och avfallshandläggare, park- och naturutvecklare, landskapsarkitekt, förvaltare, säkerhetsingenjör och elingenjör. 

Intervju med en av våra planarkitekter, Sara Hultqvist

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan