Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Jobba med teknik och samhällsbyggnad

Många av våra större utvecklingsprojekt involverar flera olika yrkesroller där vi också samarbetar mellan våra förvaltningar.

Manlig medarbetare med grön bakgrund

Spännande projekt just nu är utvecklingen av Högsätraområdet och den gamla Lidingöbron (gång- och spårvägsbron) som ska ersättas med en helt ny bro.

Tre bilder på våra största stadsutvecklingsprojekt

Jobbtips

På teknik- och fastighetsförvaltningen och miljö- och stadsbyggnadskontoret kan du till exempel arbeta som projektledare, lokalstrateg, fastighetsekonom, VA-ingenjör, exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovsarkitekt, GIS-ingenjör, trafikplanerare, miljö- och avfallshandläggare, park- och naturutvecklare, landskapsarkitekt, förvaltare, säkerhetsingenjör och elingenjör. 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan