Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Sara Hultqvist, planarkitekt

Sara Hultqvist

Hur länge har du arbetat på Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Lidingö stad?

- Jag har arbetat här ett år den 18 oktober.  

Vad innebär det att vara planarkitekt?

- Det beror till stor del vilka planer man handlägger och vad de innehåller liksom vad man själv är intresserad av. Jag brukar se på mina ärenden som projekt, det är lite som att packa upp en present, man vet aldrig vad de innehåller förrän man öppnar upp dem. Det gäller att ha en bra chef som fördelar planerna på ett bra sätt och det har jag.

Jag brukar börja med att försöka avgöra vilka delar i planen som kommer att bli stora frågor och utefter det vilka personer vi behöver ta hjälp av. Det kan gälla allt ifrån miljöaspekter till parkeringsproblematik. Det är många intressen som vi ska sammanväga till en plan. Det krävs mycket kommunikation med såväl politiker, fastighetsägare, medborgare, myndigheter och kollegor inom Lidingö stad för att driva planerna framåt. Planarkitektens uppgift är att väga alla intressen mot varandra och ta fram den bästa lösningen.

Vilka projekt är du involverad i och vad gör du i dessa?

- Jag jobbar i 6 olika projekt just nu.

Vad motiverar dig i ditt arbete, vad är det som gör att det är kul att gå till jobbet?

- Det är blandingen av alla olika intressen. Man bidrar till samhället, de estetiska frågorna kring gestaltning och arkitektur, tekniska frågor och lösningar liksom projektledning.
Varje projekt innehåller också olika komponenter som gör att man måste sätta sig in i olika frågor som till exempel; förmedling av ungdomsbostäder, utformning av förskolegårdar eller sophantering.

Vad är det bästa med att arbeta i en kommun?

- Det är här besluten tas. I slutändan är det politikerna som fattar de avgörande besluten i planprocessen, vad som utvecklas och på vilket sätt. I en kommun får man också arbeta utifrån ett medborgarperspektiv, vi har inte samma vinstkrav kopplat till vårt arbete som det blir i en privat verksamhet.

I Lidingö stad?

- Det är en lagom stor organisation. Man jobbar nära alla som har påverkan på projekten som till exempel ledningen, politikerna och andra förvaltningar. Eftersom vi är relativt få planarkitekter på MSK så måste vi alla handlägga en mängd olika typer av planer, det ger en bredd på uppdragen vi får. Vi får mycket eget ansvar och förtroende i våra olika uppdrag. Jag gillar också att vi har förtroendearbetstid, vi disponerar vår tid fritt och fokus ligger på att vi levererar i våra projekt. Det ger stor frihet!

Var ligger utmaningarna?

- Det är ett jättesvårt jobb, men det är också det som jag gillar. Att få ihop allas intressen såsom teknik, politik, miljö, arkitektur och privata intressen är inte lätt. Det är därför det tar så lång tid med stadsutveckling och ibland inte blir så bra. Jag har blivit väldigt ödmjuk inför svårigheterna i arbetet som planarkitekt. Man blir nog aldrig fullärd eller helt knäcker koden.

Om du skulle beskriva MSK, vilka är vi?

- Ett härligt gäng! Trevliga kollegor och varm stämning.

Kontakt
Till toppen av sidan