Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Starta restaurang

Vi handleder dig genom processen i att starta en restaurang.

Verksamt.se - samlad infor­mation om alla till­stånd och upp­gifter du behöver lämna

På verksamt.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du skapa en checklista som ger dig en samlad bild över alla tillstånd och uppgifter du behöver lämna när du ska starta en restaurang, café eller annan livsmedels­verksamhet. Du får genom checklistan både reda på vilka tillstånd du behöver från kommunen och vilka andra tillstånd och uppgifter du behöver lämna till olika myndigheter.

Vilka tillstånd behöver du från Solna stad?

Du behöver alltid anmäla din livsmedels­verksamhet för registrering till Solna stad när du ska starta en restaurang eller café. Anmälan ska du göra senast två veckor innan start. Du kan även behöva andra tillstånd från Solna stad. Se nedan förslag på i vilken ordning du kan förbereda dina olika tillstånd.

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Alkohol­servering

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Uteservering

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Tobak och elektroniska cigaretter

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Folköls­försäljning

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Livsmedels­verksamhet

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Övrig information som är viktig att känna till

Du som driver restaurang, café eller annan livsmedels­verksamhet har ett ansvar för hur du hanterar avfall, hur du systematiskt arbetar med brandskydd med mera. Nedan hittar du information om vad som kan vara aktuellt för dig.

Avfalls­hantering

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Brand­säkerhet

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Fett­avskiljare

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Köld­medier

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Ventilation

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga om eller kanske riva något? Många typer av byggprojekt kräver ett bygglov eller en bygganmälan. I vissa fall krävs även mark- eller rivningslov. Därför är det viktigt att du sätter dig in i vad som gäller innan du drar i gång ett byggprojekt.

Bygglov

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan